Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR za rok 2016

V Ostravě 18. října 2016 v rámci XXIII. Dostálových dnů urgentní medicíny proběhlo již potřetí předávání cen AZZS ČR.

Jedná se o ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce. Cena AZZS ČR je udělována od roku 2014 a mezi oceněnými jsou nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

V rámci letošního III. ročníku se Asociace zdravotnických záchranných služeb rozhodla ocenit celkem 18 nominovaných. Ocenění převzali od MUDr. Marka Slabého, prezidenta AZZS ČR a MUDr. Jany Šeblové, předsedkyně ČSL JEP – Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. (zdroj AZZS ČR)

Ocenění AZZS ČR získala paní Eva Chlivenyiová za příkladné vedení a dosažení vynikajících pracovních výsledků v oblasti řízení personálně mzdového oddělení organizace ZZS ÚK.

cena%20azzs%202016