Domů / Nezařazené / 27. květen – Den urgentní medicíny

27. květen – Den urgentní medicíny

fff4548682445ceca36c12620f894d26_XL

27. květen je Den urgentní medicíny a je propagován EUSEM po celém světě. Cílem tohoto dne je sjednotit světovou populaci a osoby s rozhodovací pravomocí, aby přemýšlely a hovořily o urgentní medicíně a pohotovostní lékařské péči. (Zdroj: https://eusem.org/news/emergency-medicine-day)

Věříme, že je důležité budovat povědomí o potřebě dobře vyvinutých, dobře připravených a dobře organizovaných pohotovostních a urgentních zdravotnických systémů kdekoli na světě, aby se zvýšilo přežití a snížilo následné trvalé postižení.

Dne 27. května povzbuzujeme občany, pacienty, zdravotnický personál a instituce po celém světě, aby hovořili o urgentní medicíně a připravovali projekty k pokroku v této disciplíně.

Tam, kde specializace v urgentní medicíně dosud není vyvinuta, kde pohotovostní zdravotnické systémy nejsou dobře strukturovány, kde kompetence nejsou standardizovány a certifikovány, kde zdroje pro pohotovostní medicínu nejsou dostatečné, měl by být silný hlas požádat o změnu a požádat o změnu, pro lepší život.

Protože „kompetence dělá rozdíl“.

Výstřižek emery day2020 

Mise EUSEM

Vysvětlit lidem, že pohotovostní lékařská péče je lépe prováděna s kompetentními odborníky, lékaři specializovanými na urgentní medicínu, zdravotními sestrami a záchranáři vyškolenými v akutní péči,  dalšími zdravotníky, techniky nebo podpůrným personálem kvalifikovaným a pracujícím v organizovaných strukturách a systémech určených pro urgentní lékařskou péči.

Ukazovat lidem a vládám, že tato organizace dělá rozdíl, pokud jde o nemocnost, úmrtnost a nákladovou efektivitu.

Oblasti působení

  • Rychlá a kompetentní první reakce na život ohrožující stavy, jako jsou: zástava srdce, mrtvice, srdeční infarkt, trauma, respirační selhání, krvácení a sepse.
  • Účinná a kvalitní reakce na všechny ostatní naléhavé a mimořádné situace
  • Bariéra a přístav proti násilí a zneužívání
  • Organizovaná reakce, reakce a předcházení katastrofám a humanitární krizi

eusem-logo@2x

Navštivte webové stránky: https://emergencymedicine-day.org

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje se připojuje k tomuto významnému dni. „Jsme nedílnou součástí zdravotnického systému v oblasti urgentní medicíny. Včasné rozpoznání, diagnostika a správná léčba již v terénu je pro mnohé pacienty rozhodující. Máme účinné programy pro osoby postižené mrtvicí, akutním infarktem myokardu nebo se závažným úrazem. Naším kritériem je  směřovat tzv. správného pacienta do správné nemocnice. Proto je velmi důležitá vzájemná spolupráce mezi zdravotnickou záchrannou službou a urgentními příjmy v nemocnicích,“ upřesnil tiskový mluvčí Prokop Voleník.

Výstřižek emd27 zzsuk