Domů / Nezařazené / 4. únor: Světový den boje proti rakovině

4. únor: Světový den boje proti rakovině

Výstřižek světový den proti rakovině

Každoročně si 4. února připomínáme Světový den boje proti rakovině, který v celosvětovém měřítku upozorňuje na problematiku nádorových onemocnění a jejich prevenci, diagnostiku a léčbu a současně vyjadřuje uznání organizacím, společenstvím i jednotlivcům za jejich odhodlání zmírnit globální dopad této nemoci.

Výstřižek WDC

V letošním roce zahajuje tímto dnem Unie pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC) tříletou kampaň, jejímž heslem je slogan „I am and I will“. Volně přeloženo: „Já jsem a já udělám“ („Já jsem a já se zapojím tak, že…“) Cílem kampaně je zlepšit vzdělávání odborníků, zvyšovat informovanost laické veřejnosti, získat podporu vlád a dosáhnout osobního zapojení co možná největšího počtu jednotlivců ve společné snaze o dosažení celosvětového pokroku při snižování četnosti výskytu tohoto onemocnění a zároveň zmírnění dopadu těchto závažných chorob na životy nemocných i jejich rodin.

Výstřižek YTB IUCC

https://www.youtube.com/watch?v=HVGmz6YtpF8

Téma Světového dne rakoviny:  Jsem a  budu

Tento Světový den rakoviny si uvědomujeme, že náš závazek jednat povede k výraznému pokroku při snižování globálního dopadu rakoviny. Ať už jste 4. února kdokoli, vaše akce – velké i malé – učiní trvalou pozitivní změnu. Potřebujeme vaše odhodlání vytvořit svět bez rakoviny.

Tento Světový den proti rakovině, kdo jste a co budete dělat?

Tříletá kampaň zaměřená na dopad

Světový den proti rakovině je kampaň postavená tak, aby rezonovala, inspirovala ke změnám a mobilizovala akci dlouho poté, co uplynul den.

Víceletá kampaň nabízí šanci vytvořit dlouhodobý dopad zvýšením expozice a zapojení veřejnosti, více příležitostí k budování globálního povědomí a akce zaměřené na dopad. 

2021: Společně záleží na všech našich akcích

2021 – vrcholný rok kampaně „Jsem a budu“ – nám ukazuje, že naše akce mají dopad na všechny kolem nás, v našich čtvrtích, komunitách a městech. A že více než kdy jindy jsou naše činy pociťovány i za hranicemi a oceány. Tento rok připomíná trvalou sílu spolupráce a kolektivních akcí. Když se rozhodneme spojit, můžeme dosáhnout toho, co si všichni přejeme: zdravější a jasnější svět bez rakoviny. Společně záleží na všech našich akcích. Tento Světový den proti rakovině, kdo jste a co budete dělat?

Výstřižek UICC

Zdroj:

https://www.worldcancerday.org/about/2019-2021-world-cancer-day-campaign

https://osha.europa.eu/cs/highlights/world-cancer-day-2021-preventing-cancer-risks-work

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/4–unor–svetovy-den-boje-proti-rakovine-4032_4032_161_1.html