Výstřižek

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ VYHLÁŠENÝ OSN SE KAŽDOROČNĚ SLAVÍ 1. ŘÍJNA
OSN DOPORUČUJE VĚNOVAT POZORNOST BEZPEČNOSTI STARŠÍCH ŘIDIČŮ
ČESKÁ PREVENTIVNÍ KAMPAŇ SENIOR BEZ NEHOD ZABODOVALA V CELÉ EVROPSKÉ UNII

Během roku 2021 vyšetřovala Policie ČR celkově 99 332 dopravních nehod, při kterých zahynulo
470 osob, dalších 1 624 bylo zraněno těžce a 20 581 lehce. „Z toho bylo 12 223 dopravních nehod s
účastí seniorů, kterých při nich zemřelo celkově 120 (z toho bylo 80 mužů a 40 žen), o 15 více než
v roce 2020. Dalších 296 utrpělo těžké zranění (meziročně o 51 méně; z toho bylo 153 mužů a 143
žen) a 2 931 bylo zraněno lehce (oproti roku 2020 o 32 více; z toho bylo 1 635 mužů a 1 296 žen).
Podíl osob ve věku 64+ na celkovém počtu obětí nehod byl ve výši 25,5 procenta, v případě těžce
zraněných to bylo 18,2 procenta a u lehkých zranění se jednalo o 14,2 procenta“, shrnuje plk. Jiří
Zlý, ředitel služby dopravní policie. Celkové ekonomické ztráty z dopravních nehod s účastí seniorů
dosáhly výše 17,04 miliardy korun (z celkových 77,22 miliard). Do konce letošního srpna zemřelo při
nehodách celkově 304 osob, z toho bylo 79 seniorů (meziročně o 2 více).

 

Podíl seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod dlouhodobě narůstá. Zatímco v roce
2012 to bylo zhruba 19,7 procenta, v roce 2021 se jednalo již o 25,5 procenta. Podobně je tomu
i v případě těžce zraněných osob ve věku 64+, kdy během posledních 10 let narostl jejich podíl
z 15,6 na 18,2 procenta. Příčin je více. „Především populace České republiky stárne. Český statistický
úřad uvádí, že zatímco ve druhé polovině osmdesátých let minulého století byl jejich podíl
na celkové populaci 12 procent, na začátku roku 2012 to bylo již 16,2 procenta a na konci roku
2021 to bylo dokonce 20,6 procenta. Seniory ohrožuje i jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také
postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím
věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Osoby ve věku nad 65 let jsou
dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá
– ohrožení je více než 16násobné. Sluší se ovšem dodat, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou
velmi individuální záležitostí,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

V roce 2021 senioři nejčastěji umírali jako řidiči osobních automobilů
„Loňské dopravní nehody si vyžádaly daň v podobě 120 zmařených životů seniorů. Nejčastěji umírali
senioři jako řidiči osobních automobilů, dále pak jako chodci, spolucestující v osobních automobilech
a cyklisté. Markantní je bezmála 40procentní podíl seniorů na celkovém počtu usmrcených
chodců a třetinový podíl na celkovém počtu obětí z řad cyklistů“, upřesňuje plk. Zuzana Pidrmanová
z Policejního prezídia České republiky. Vysoký je i podíl usmrcených seniorů jako řidičů osobních
automobilů a také na sedadlech spolujezdců řidičů osobních automobilů – dosahuje 27 procent.
Oproti roku 2020 zemřelo o 2 více seniorských řidičů, 7 více jako spolujezdců v osobních automobilech,
o 5 více chodců, o 4 více řidičů motocyklů a o 1 více cestujících v autobusu. Naopak o 2 méně
bylo mrtvých cyklistů, o 1 méně řidičů nákladních automobilů i jejich spolujezdců.

Mezi kraji existují propastné rozdíly
Nejvíce seniorů zemřelo ve Středočeském kraji, a to 24. S velkým odstupem následují kraje Jihočeský
(13) a Moravskoslezský (12). Největší podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod byl v Moravskoslezském
kraji – 41 procent, následují kraje Pardubický (38 %) a Liberecký (33 %). Nejvyšší počet těžce
zraněných osob ve věku 65 let a více registrují statistky dopravních nehod v kraji Jihočeském (38)
a Středočeském (37). Naopak největší podíl seniorů na celkovém počtu osob těžce zraněných při
dopravních nehodách byl zaznamenán v Praze (27 %) a v Pardubickém kraji (24 %).

Světová i česká populace stárnou
Světová populace stárne. Proto Organizace spojených národů vydala doporučení, jakým oblastem
života seniorů je třeba věnovat zvýšenou pozornost, aby byla zachována potřebná kvalita jejich života.
A stárne i česká populace. Podíl seniorů bude postupně narůstat. Jejich podíl na celkové populaci
ČR by měl podle Ministerstva práce a sociálních věcí vzrůst do roku 2050 z dnešních necelých 21 procent
na 30,5 procenta, tedy zhruba o polovinu. „Jejich bezpečnosti na silnicích je tak nutné věnovat
náležitou pozornost. Je třeba v dostatečném předstihu plánovat budoucí vývoj infrastruktury i dopravní
obslužnosti, aby vyhovovaly potřebám stárnoucí populace. Danému trendu by měly věnovat
náležitou pozornost i výrobci motorových vozidel a stranou nesmějí stát ani subjekty zaměřené na
vzdělávání účastníků silničního provozu. To ostatně koresponduje s doporučeními OSN,“ upřesňuje
Roman Budský.

Výstřižek1

Česká kampaň „Senior bez nehod“ zabodovala v celoevropské soutěži
Velký potenciál, jak zvýšit bezpečnost seniorů na silnicích, mají preventivní akce a především
dlouhodobé programy. Jedním z příkladů je kampaň „Senior bez nehod“, kterou realizuje společnost
Echopix, s.r.o. Jedním z partnerů je od samého začátku Platforma VIZE 0. Je financována z fondu
zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Hlavním cílem kampaně je seznamovat naše starší
spoluobčany s tím, jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Cílí nejen na řidiče motorových
vozidel, ale i na jejich spolujezdce, cyklisty, chodce a cestující v prostředcích hromadné dopravy.
Spektrum komunikovaných témat je proto opravdu široké. Podrobněji hovořeno je například
o statistikách dopravních nehod a jejich příčinách, o specifikách chování starších řidičů v silničním
provozu, o zdravotních prohlídkách šoférů, vlivu nemocí či medikamentů na výkon řidiče, o vybavení
moderních automobilů a jak je správně využívat, o změnách v pravidlech silničního provozu
a o dopravních značkách. Řeč je i o tom, jak se správně chovat jako chodec, jak je to s předností
chodců na přechodech, ale také o bezpečné a zdravé cyklistice. Pamatováno je i na správné a bezpečné
chování pasažérů v autobusech či tramvajích. „Každý návštěvník přednášky se dozví řadu zajímavých
a užitečných informací. Navíc velmi přístupnou a zábavnou formou. Přednášky jsou pojaty
jako divadelní scénky spojené s odborným výkladem a audiovizuálními prezentacemi. Tato forma
zajišťuje vysokou míru předávání potřebných informací zabalených do atraktivní a příjemné formy.
Krédem tvůrců přednášek i všech vystupujících je publikum poučit, pobavit a také potěšit,“ říká Jan
Slováček, jednatel společnosti Echopix, s.r.o. Přednášky mohou navštěvovat senioři po celé České
republice. Od roku 2018 do současnosti se jich uskutečnilo cca 500, navštívilo je na 40 000 diváků.
Od letošního podzimu startuje třetí kolo kampaně, bude opět na celostátní úrovni, obsah i forma
přednášek prošly aktualizací. Tvářemi kampaně jsou i nadále populární umělci paní Jaroslava Obermaierová
a pan Jiří Štědroň. Kampaň „Senior bez nehod“ je svým pojetím, obsahem, celostátním
rozsahem i dlouhodobostí světově unikátní.

Výstřižek2
I to byly nesporně důvody pro to, že kampaň Senior bez nehod byla vyhlášena jako jeden z finalistů
celounijní soutěže Road Safety Awards, kterou vyhlásila Evropská charta bezpečnosti silničního provozu
vedená Evropskou komisí. Slavnostní vyhlášení finalistů proběhne dne 17. října v Bruselu.

Zdroj: TZ-Senioři kampaň a DN 2022