Výsledek vyhledávání: Odborné pracoviště

Výsledky vyhledávání:

Odborné pracoviště FZS UJEP

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje získala statut Odborného pracoviště Fakulty zdravotnic...

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jmenovala nového proděkana pro vědu a zahraniční vztahy.

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD., MHA byl jmenován proděkanem pro vědu a zahraniční ...

Fakulta zdravotnických studií po osmi letech mění svoje vedení

Od 10. 11. 2023 je novým děkanem Fakulty zdravotnických studií UJEP PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D. ...

Na Fakultě zdravotnických studií UJEP si převzali první absolventi – záchranáři své diplomy.

Historicky první zdravotničtí záchranáři kombinované formy studia převzali 19. října bakalářské dipl...

Ústecký kraj

AZZS

URGMED

FZS UJEP