Výsledek vyhledávání: Univerzita J. E. Purkyně

Výsledky vyhledávání:

Projekt AED

O Projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“  Projekt zaměřený na plošné racionální zpřístup...

KAMPUS UJEP SLAVÍ

Oslavte s námi Kampus UJEP! Stali jsme se jedinečným místem k setkávání osobností UJEP. Místem, kter...

Chráníme to nejcennější

Úvod Nejčastější příčinou mimonemocniční náhlé zástavy oběhu je onemocnění srdce (82,4 %). In...

Zapiš se někomu do života: Zapiš se do registru dárců kostní dřeně

Darovat naději na život či dokonce život zachránit není nic běžného. Jednak se obvykle do podobných ...

Ústecký kraj

AZZS

URGMED

FZS UJEP