Výsledek vyhledávání: Výzkum

Výsledky vyhledávání:

Výsledky společného výzkumu ZZSÚK a FZS UJEP předneseny na XXVIII. Dostálových dnech urgentní medicíny v Ostravě

Ostrava hostila ve dnech 25. až 27. října XXVIII. kongres Dostálovy dny urgentní medicíny. Tradičně ...

PŘIDEJ SE K NÁM! HLEDÁME ZÁCHRANÁŘE

Staň se jedním z nás. Jsme moderní organizací poskytující přednemocniční neodkladnou péči v&nbs...

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jmenovala nového proděkana pro vědu a zahraniční vztahy.

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD., MHA byl jmenován proděkanem pro vědu a zahraniční ...

Fakulta zdravotnických studií po osmi letech mění svoje vedení

Od 10. 11. 2023 je novým děkanem Fakulty zdravotnických studií UJEP PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D. ...

Slovo ředitele

Vítám vás na stránkách Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Jsme společností profesionálů,...

Kariéra

Staň se jedním z nás. Jsme moderní organizací poskytující přednemocniční neodkladnou péči v rozmanit...

Na Fakultě zdravotnických studií UJEP si převzali první absolventi – záchranáři své diplomy.

Historicky první zdravotničtí záchranáři kombinované formy studia převzali 19. října bakalářské dipl...

Odborné pracoviště FZS UJEP

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje získala statut Odborného pracoviště Fakulty zdravotnic...

ZZS ÚK se stala odborným pracovištěm Fakulty zdravotnických studií UJEP

Svými podpisy dnes uzavřeli děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. a...

Ústecký kraj

AZZS

URGMED

FZS UJEP