Výsledek vyhledávání: dispečer

Výsledky vyhledávání:

Slavíme Den linky 155

Zdravotnické záchranné služby slaví Den linky 155. Dispečeři ročně přijmou přes 1,7 milionu tísňovýc...

Projekt AED

O Projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“  Projekt zaměřený na plošné racionální zpřístup...

Zdravotnické záchranné služby slaví Den linky 155. Evidují rekordní počty výjezdů

Napříč republikou dnes slaví zdravotnické záchranné služby Den linky 155 se symbolickým datem 15. 5....

První pomoc u tonutí

Prázdninové měsíce spojené s vysokými teplotami nás lákají k vodě. Víte ale, že utonutí je v Č...

Den linky 155. Záchranné služby připravují po dvou letech akce pro veřejnost

Po dvouleté koronavirové odmlce slaví opět zdravotnické záchranné služby po celé republice naplno De...

Chráníme to nejcennější

Úvod Nejčastější příčinou mimonemocniční náhlé zástavy oběhu je onemocnění srdce (82,4 %). In...

Zdravotnické operační středisko (ZOS)

Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetr...

Ústecký kraj

AZZS

URGMED

FZS UJEP