Domů / Nezařazené / Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je již také a UJEP

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je již také a UJEP

bez názvu AED

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem získala od Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) automatizovaný externí defibrilátor.

 

tisková zpráva – 6.3.2019 Ústí nad Labem

Ředitel ZZS ÚK MUDr. Ilja Deyl a Bc. Petr Bureš, MBA, náměstek ZZS ÚK pro nelékařské zdravotnické profese, ho dnes předali kvestorovi UJEP Ing. Leoši Nerglovi díky projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji.

Přístroj k první pomoci při záchraně života je určený pro široké použití nejen ve zdravotnických, ale také v nezdravotnických zařízeních, jakým je právě např. ústecká univerzita.

Vedení UJEP nabídku ZZS ÚK předání místo mobilního – stacionárního veřejně přístupného automatizovaného externího defibrilátoru přivítalo a okamžitě vstoupilo se záchrannou službou do spolupráce na možnosti jeho zajištění do objektu univerzity.

Stanoviště, kde bude defibrilátor pro zaměstnance a studenty univerzity k dispozici, bylo vybráno v místě s největší kumulací studentů i zaměstnanců, tedy v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP,“ říká kvestor UJEP Ing. Leoš Nergl.

Na tomto prostoru se nachází největší auly UJEP s 350 a 190 místy a dva přednáškové sály o kapacitě po 90 sedadlech. V bezprostřední blízkosti se pak nalézají budovy rektorátu, Vědecké knihovny UJEP, filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakulty a fakulty strojního inženýrství a umění a designu. Přímo v centru kampusu taktéž probíhá největší objem výuky účastníků Univerzity třetího věku.

Defibrilátor značky Philips HeartStart FRx, který bude na UJEP instalován, umožňuje i laikovi poskytnout neodkladnou první pomoc při náhlé srdeční zástavě.

Přístroj je velmi praktický a budoucího záchranáře vede krok po kroku procesem pomoci, neboť je vybaven hlasovou nápovědou a grafikou v českém jazyce s jasnými instrukcemi tak, aby umožnil komukoli s minimálními znalostmi provádět bezpečně a kvalifikovaně neodkladnou první pomoc,“ říká šéf Záchranné služby v Ústí nad Labem MUDr. Ilja Deyl.

Přesto, že je obsluha defibrilátoru jednoduchá a intuitivní, provedou pracovníci Zdravotní záchranné služby ÚK na UJEP školení pro zaměstnance univerzity.

Projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji je zaměřený na plošné racionální zpřístupnění časné defibrilace a probíhá již od dubna 2011. Jeho hlavním organizačním a koordinačním článkem je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, významnou měrou se na jeho financování podílí Krajský úřad Ústeckého kraje.

Podstatou projektu je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (AED) – stacionárních i mobilních – v kontextu se sítí výjezdových stanovišť ZZS a s dojezdovými časy jejich posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší,“ říká Bc. Lukáš Vais, hlavní koordinátor projektu, a dodává: „Zdravotnická záchranná služba eviduje ve svém registru 182 přístrojů AED, celkem bylo realizováno 1 055 jeho aktivací, které pomohly zachránit 44 pacientů postižených náhlou srdeční zástavou.“

Vedení UJEP děkuje Zdravotní záchranné službě ÚK za poskytnutí externího defibrilátoru a těší se na další spolupráci.

Fotografie z předání defibrilátoru, archiv UJEP; autor Josef Růžička

2P5B7940
Předání AED – zleva: Bc. Lukáš Vais – hlavní koordinátor projektu ZZSÚK Časná defibrilace v Ústeckém kraji, kvestor UJEP Ing. Leoš Nergl, ředitel ZZSÚK MUDr. Ilja Deyl, náměstek ředitele ZZSÚK Bc. Petr Bureš, MBA, vedoucí odboru hospodářské správy UJEP Ing. Josef Prokop a tiskový mluvčí ZZSÚK Prokop Voleník

defibrilator2P5B7950

defibrilator2P5B7948

defibrilator2P5B7953

defibrilator2P5B7938