101-cesta122637

Bezpečná cesta dětí do škol je cílem všech rodičů. Pro zvýšení bezpečnosti je možné dělat hned několik na sobě nezávislých aktivit. Nejdůležitější je vždy vlastní chování, tj. výchova k bezpečnému chování a správnému řešení dopravních situací.

Dopravní výchova však nezačíná až ve škole, ale doma. Rodiče jsou těmi, kteří dávají dětem základní informace a svým příkladem ukazují, jak se chovat v reálném prostředí.

Naplánování trasy

Před první cestou do školy je dobré si trasu promyslet a vybrat takovou, na které je minimum nebezpečných míst. Pamatujme, že pro dítě může být nebezpečné i jednoduché přecházení silnice. Hledáme tedy takovou trasu, na které jsou široké chodníky, a dítě bude muset přecházet silnici jen minimálně. Pokud je to nutné, tak na co nejbezpečnějších a nejpřehlednějších místech. Nejlepší jsou nadchody, podchody a přechody pro chodce se semafory. Pokud je cestou do školy stezka pro chodce, určitě ji využijte.

Výstřižek

Naučení trasy a bezpečného chování

Po naplánování nejlepší trasy je dobré ji několikrát s dítětem projít nanečisto a vysvětlovat jednotlivá nebezpečná místa (určit je a naučit se, jak je vyřešit).

Po nástupu do první třídy chodí rodiče s dětmi a tím prohlubují znalosti a dovednosti řešení dopravních situací. Jakmile začne chodit dítě samo, je dobré se domluvit, že půjde rodič několikrát „za ním“ a ověří, jestli dělá vše správně.

Nebezpečné situace, na co si dát pozor

Chůze

  • Po chodníku, vpravo, ideálně širokém – někdy děti chodí po obrubníku nebo se cestou pošťuchují a tak mohou spadnout do silnice
  • Nejbezpečnější je chůze po stezce pro chodce, parkem nebo jinou trasou, co nejdále od silnice (případně ne u hlavních silnic)

chodec-bezpecna-cesta-do-skoly-erik-prechod-sanitka

Přecházení

  • Vždy přecházet jen po přechodu pro chodce. Řidiči na přechodu chodce očekávají, mimo něj méně.
  • Rozhlížet se před i při přecházení
  • Rozhlížet se nejen ve směru silnice, na které je přechod, ale i do směrů navazujících silnic (např. za sebe)
  • Vždy navázat s řidičem oční kontakt a ujistit se, že zastaví
  • Přecházet vpravo, rychle, ale ne zbrkle, co nejkratší cestou přes silnici (kolmo)
  • Správně odhadnout rychlost a vzdálenost aut a čas pro bezpečné přejití silnice
  • Nepřecházet na červenou
  • Nepřecházet mezi auty

 

Nepozornost

Výstřižek nepozornost

Video Nepozornost – chodec a mobilní telefon zde: https://www.youtube.com/watch?v=u2Ld9U7ihJE&t=42s

Snímek obrazovky 2022-08-31 115309

Jízda autem nebo veřejnou dopravou

Pokud vozíte dítě do školy autem, nezapomínejte na základní pravidla – používání správné dětské autosedačky a vystupování k chodníku. V současné době se doporučuje, pokud je to možné, omezit vožení dětí do školy autem, protože si tak nemohou osvojit návyky pohybu v silničním provozu (chůze, přecházení a jízda veřejnou dopravou). Tyto znalosti a dovednosti pak dětem chybí v budoucnosti. Menší děti totiž lépe přijímají pravidla a tím si je zažijí a zautomatizují.

Při jízdě veřejnou dopravou je nutné se za jízdy držet, na zastávce přecházet ideálně až autobus apod. odjede, nebo za autobusem (přijíždějící řidiči pak děti vidí a mohou se podle toho zachovat).

Více informací naleznete na https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/bezpecna-cesta-do-skoly

Zdroj: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/bezpecna-cesta-do-skoly