Domů / Nezařazené / Bezpečnostní rada Ústeckého kraje zasedala v sídle ZZS ÚK v Ústí nad Labem

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje zasedala v sídle ZZS ÚK v Ústí nad Labem

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala zásadní aktuální témata 

BRUK

Poprvé v letošním roce se dnes 28. února uskutečnilo zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, které předsedá hejtman Oldřich Bubeníček. Hostitelem zasedání bylo sídlo Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Diskutováno bylo i aktuální téma ohrožení tzv. koronavirem alias infekčním virovým onemocněním Covid-19, kdy rada řešila připravenost kraje a všech relevantních subjektů na případný výskyt tohoto onemocnění na území kraje. 

Na zasedání Bezpečnostní rady byly přizvány rovněž ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková a vedoucí Hygienického oddělení Masarykovy nemocnice Dana Vaculíková za Krajkou zdravotní, a. s. Oba hosté potvrdili připravenost nemocnice i všech relevantních subjektů na případný výskyt infekčního virového onemocnění Covid-19 (tzv. koronaviru) na území Ústeckého kraje.

Informacím pro obyvatele kraje se věnuje samostatná tisková zpráva:

https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-informuje-obyvatele-virove-onemocneni-covid-19-alias-koronavirus/d-1741856/p1=204698

Podle řádného programu byla dnes mimo jiné projednána i další témata, souhrnná informace o migrační vlně za rok 2019 od Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, zpráva o činností Záchranné zdravotnické služby a Letecké záchranné služby Ústeckého kraje, zpráva o činnosti Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem za rok 2019. Rada se rovněž zabývala tématem prevence dopadů sucha na průmyslovou výrobu v kraji a přípravou dalšího ročníku tradiční akce Den záchranářů Ústeckého kraje, který se uskuteční v sobotu 20. června 2020 v Chomutově u Kamencového jezera.

Více informací na: https://www.kr-ustecky.cz/bezpecnostni-rada-usteckeho-kraje-projednala-zasadni-aktualni-temata/d-1741855/p1=204698