Domů / Nezařazené / Bezpečnostní rada Ústeckého kraje zasedala v sídle ZZSÚK, p.o.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje zasedala v sídle ZZSÚK, p.o.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala zásadní informace v oblasti bezpečnostiznak_text-2

Ústecký kraj a krajský úřad hrají významnou roli v bezpečnostním systému České republiky – jsou důležitými spolupracovníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský úřad jako vykonavatel přenesené působnosti působí jako nepostradatelná část při krizovém plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím. Prioritou kraje v oblasti krizového řízení je především udržitelné bezpečí a připravenost kraje a krajského úřadu na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Hejtman Ústeckého kraje řídil pravidelné jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, které se konalo v sídle Zdravotnické záchranné služby. ZZS ÚK je nositelem některých zásadních projektů v oblasti bezpečnosti obyvatel, např. jejich dlouholetá a systematická aktivita s názvem Časná defibrilace v Ústeckém kraji – Chráníme to nejcennější (více na www.zzs-uk.cz).

Obsahem jednání byla například zpráva o výcviku letecké záchranné skupiny, zpráva o plnění plánu cvičení složek Integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení v kraji za 1. pololetí roku 2017, informace k výskytu afrického moru prasat na území České republiky a návrhu možných opatření při výskytu na území Ústeckého kraje i informace ke Dni záchranářů Ústeckého kraje v roce 2018 (místem konání bude město Litoměřice).

Zasedání bezpečnostní rady se pravidelně účastní ředitel Hasičského záchranného sboru ÚK, krajský ředitel Policie ÚK, ředitel Zdravotnické záchranné služby ÚK a ředitel Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Za Ústecký kraj je členem BRÚK hejtman kraje, jeho první náměstek a náměstek pro oblast zdravotnictví, za krajský úřad jeho ředitel a relevantní pracovníci úřadu.

Pravidelné jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje v sídle ZZSÚK

IMG_0710

IMG_0712

IMG_2303

IMG_2306

IMG_2307

IMG_2300

IMG_0691(4)