Domů / Nezařazené / Časná defibrilace v Ústeckém kraji – „Chráníme to nejcennější“

Časná defibrilace v Ústeckém kraji – „Chráníme to nejcennější“

Náhlá zástava oběhu se přihodí v Evropě každé dvě minuty.

Šanci na přežití dává jen rychlá a účelná pomoc.

Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) na veřejně přístupná místa a jejich použití nezdravotníky je jednou z možností, jak tuto šanci zvýšit.

Projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji

Cílem projektu, který je dlouhodobě podporován Ústeckým krajem, je zlepšení dostupnosti včasné defibrilace na území celého Ústeckého kraje. Jeho praktickým organizátorem a odborným garantem je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Projekt aktivně běží již od roku 2011 a jeho výsledky, unikátní nejen v ČR, ale i v Evropě, jednoznačně potvrzují jeho účelnost.

Nosným funkčním článkem celého projektu je zapojení tzv. mobilních first responderů (MP, PČR, HZS, SDH, HS, VZS) vybavených AED přístroji a vyškolených k jejich použití. Koncem roku 2015 byla síť těchto mobilních first responderů doplněna v další fázi projektu o prvních 11 veřejně přístupných AED umístěných do pečlivě vybraných lokalit.

Co je to NZO a jak defibrilátor funguje?

V případě náhlé zástavy oběhu – „NZO“ dochází do několika vteřin k bezvědomí a poruše dýchání. 

Pokud pacient nereaguje na zevní podněty (oslovení, zatřesení) a nedýchá normálně, je nutné ihned zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Jak?

 1. Ihned volejte 155 operátor tísňové linky Vás provede celým procesem resuscitace do příjezdu ZZS.
 2. Uložte postiženého na záda, zakloňte mu hlavu  (ničím ji nepodkládejte) – zprůchodníte tím dýchací cesty. Začněte provádět nepřímou masáž srdce – stlačování hrudníku: uprostřed hrudní kosti mezi prsními bradavkami do hloubky 5 – 6cm, o frekvenci 100 – 120 stlačení za minutu.
 3. Jste-li proškoleni v umělém dýchání, zahajte dýchání z úst do úst (poměr k masáži 30:2).
 4. Je-li v blízkosti dostupné AED, použijte jej – případně Vás operátor k jeho použití navede.

Jak použít přístroj AED?

Nemějte obavy, použití přístroje je velmi jednoduché.

Po zapnutí přístroje stisknutím tlačítka ON, Vás přístroj nadále sám povede hlasovou navigací. Po nalepení defibrilačních elektrod dle nakresleného návodu přístroj vyhodnotí srdeční činnost a doporučí / nedoporučí podání defibrilačního výboje. Výboj podáte stisknutím blikajícího oranžového tlačítka s bleskem.

U dětí je nutné u přístroje použít tzv. dětský klíč

V dalším postupu se řiďte hlasovou navigací přístroje – ihned po výboji začněte znovu stlačovat hrudník.

Na místo vyslaná zdravotnická posádka je informována o probíhající laické resuscitaci. Nepřestávejte se stlačováním hrudníku až do příjezdu a převzetí postiženého.

Chráníme to nejcennější“

Provádění základní neodkladné resuscitace na místě a použití AED přístroje nezdravotníky výrazně zvyšuje šanci na přežití.

Lokality doposud rozmístěných veřejně dostupných AED přístrojů v Ústeckém kraji:

 • Hlavní nádraží ČD Ústí nad Labem
 • Hrad Střekov
 • Zámeček Větruše
 • Skanzen Zubrnice
 • Děčínský Sněžník
 • Pravčická brána
 • Soutěsky Hřensko – Edmundova soutěska
 • Hora Milešovka
 • Malá pevnost Terezín – Památník Terezín
 • Rozhledna Komáří vížka
 • ZOO Park Chomutov
 • Hora Říp

Jak AED přístroj použít si lze vyzkoušet na této interaktivní webové stránce:

http://www.defi.cz/defibrilator.html

Philips HEARTSTART FRx

Pro propagaci včasné defibrilace a našeho projektu byla vytvořena krátká a názorná videa určená pro laickou veřejnost. Více o projektu na www.zzsuk.cz