Ve čtvrtek 12. května byly uděleny jubilejní 20. Ceny rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2021. Od roku 2001 rektoři ústecké univerzity Cenami rektora vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů UJEP. Ceny jsou každoročně vybírány speciální komisí. Za 20 let této tradice bylo Cenami rektora ohodnoceno na 300 vynikajících pracovníků a studentů ústecké univerzity. V letošním jubilejním ročníku rektor Martin Balej rozhodl udělit celkem 13 Cen. Jedním ze 13 oceněných je Patrik Christian Cmorej, zdravotnický záchranář ZZS ÚK a vedoucí Katedry záchranářství a radiologie Fakulty zdravotnických studií, který získal Cenu rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd.

cf79b237ee2b997d3ccc736d1897ce68.640x360

Rektor Martin Balej předává ocenění Patrikovi Christian Cmorejovi.

85cb49a0acad799b25f1b3ac577b9242.640x360

Patrik Christian Cmorej s Cenou rektora UJEP.