Domů / Nezařazené / E-health Ústeckého kraje

E-health Ústeckého kraje

ImageE-health Ústeckého kraje 

Projekt E-health Ústeckého kraje je projektem vybudování komunikační platformy (infrastruktury) pro výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními Ústeckého kraje.

V současné době je realizována komunikační platforma v majetku Ústeckého kraje, provozovaná Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (ZZS ÚK), která zajišťuje propojením ZZS ÚK a Krajské zdravotní, a.s. (KZ) výměnu zdravotnických informací potřebných pro ošetření pacientů ohrožených na životě nebo zdraví.

Tento komunikační systém zabezpečuje zejména

  • zobrazení životních (emergency) údajů pacientů (v rozsahu trvalé diagnózy, trvalé medikace, alergie, rizikové faktory) vč. informací o ošetření v nemocnicích KZ potřebných pro urgentní ošetření. Tyto údaje se na vyžádání zobrazí ošetřujícímu lékaři nebo záchranáři ZZS v jeho tabletu, kde vyplňuje zdravotnickou dokumentaci pacienta. Tím je umožněno efektivnější a rychlejší ošetření pacientů ohrožených na životě nebo zdraví při zásahu ZZS, získáním přesných informací o zdravotním stavu pacienta
  • předání Zprávy o výjezdu ZZS při předání pacienta následnému poskytovateli zdravotní péče tj. do příslušné nemocnice KZ.

Základní koncept komunikační platformy je schematicky zobrazen na následujícím obrázku:

E-health Ústeckého kraje

Komunikační platforma byla vybudována a zprovozněna na konci minulého roku (10/2015) z prostředků Ústeckého kraje s využitím spolufinancování (85%) z prostředků fondů EU – Integrovaného operačního programu (IOP), v rámci projektu realizovaného Ústeckým krajem „Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje, p.o. jako základní složky IZS“ za cca 3,5 mil. Kč a z prostředků KZ ve výši cca 0,3 mil Kč za které bylo pořízeno rozšíření Nemocničního informačního systému KZ umožňující připojení ke komunikační platformě e-Health Ústeckého kraje.

Komunikační platforma bude dále rozvíjena, Ústecký kraj ve spolupráci se ZZS ÚK připravuje rozšíření projektu o připojení dalších nemocnic a zdravotnických zařízení k této komunikační platformě a také rozšíření možností této komunikační platformy o nové funkce např. přehled dostupnosti volných lůžek nemocnic pro ZZS, Avízo do nemocnice o převozu pacienta ošetřeného výjezdovou skupinou ZZS, zabezpečení výměny zdravotnických informací mezi zdravotnickými zařízeními, přístup ošetřujících lékařů ke komunikační platformě s odesláním informací o ošetření registrujícímu lékaři, statistické vyhodnocení výjezdů ZZS a další.

Hlavním cílem a přínosem je zlepšení služeb prostřednictvím modernizace a standardizace s důrazem na mobilitu a propojenost technických prostředků ZZS ÚK a KZ, a tím tedy zajištění řádově vyšší kvality a efektivity poskytování veřejných zdravotnických služeb díky standardizaci, sjednocení procesů a postupů, lepší komunikaci, integraci a využití nových či znovupoužití stávajících dat.

Realizace projektu e-Health Ústeckého kraje zajistí zvýšení kvality a efektivity při zajišťování přednemocniční neodkladné péče, při řešení mimořádných událostí na území Ústeckého kraje.