PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD., MHA byl jmenován proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Patrik působí na naší záchrance od roku 2006. Dosud přednášel na desítkách odborných konferencích, je autorem či spoluautorem pěti odborných knih a více než stovky odborných článků v domácích a zahraničních vědeckých časopisech. Věnuje se výzkumným tématům z přednemocniční neodkladné péče. Stál u zrodu bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Je jedním ze zakládajících členů Výzkumného centra FZS UJEP, a taktéž se podílel na vzniku Odborného pracoviště Fakulty zdravotnických studií UJEP na Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje. Za svoji činnost obdržel v minulosti řadu ocenění.

Patrikovi přejeme v nové funkci mnoho úspěchů a těšíme se na další spolupráci mezi ZZS ÚK a FZS UJEP.