324347413_507416261527626_4021056554753679118_n

Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se konala celokrajská konference ZDRAVÍ 2030 – Ústecký kraj, kde byly představeny ucelené informace o zdraví obyvatel a zdravotnictví Ústeckého kraje v datech a také teze tvorby Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v regionu na období 2023 – 2033.

Vedení Ústeckého kraje si dalo za cíl připravit novou dlouhodobou koncepci. „Dnešní konference představila komplexní analytickou studii Ústavu zdravotnických informací a statistiky ZDRAVÍ 2030 o Ústeckém kraji a představila teze nové koncepce zdravotnictví,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.Výstřižek
Podle Radima Laibla, radního pro zdravotnictví, by měla být nová koncepce připravena v řádech několika měsíců. „Chceme připravovat koncepci v úzké spolupráci s obcemi, poskytovateli zdravotních služeb, zástupci lékařů, zdravotních pojišťoven, komor a s dalšími odborníky,“ dodal radní Radim Laibl.
Výstřižek1
O zdraví obyvatel našeho regionu informoval přítomné Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Další tematické okruhy odprezentovali na krajském úřadě (prevence vážných onemocnění či akutní lůžková péče v Ústeckém kraji) Ondřej Májek a Tomáš Pavlík taktéž z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.