IMG_6834

V pátek 2. prosince 2022 si převzal Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA z rukou radního pro oblast zdravotnictví Ing. Radima Laibla a předsedy výboru pro zdravotnictví Mgr. Bc. Milana Rychtaříka jmenovací list ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Slavnostního aktu se zúčastnil také vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Petr Severa a vedoucí oddělení zdravotnictví Ing. Hana Týlová z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Slavnostního aktu se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit osobně také hejtman Jan Schiller, který novému řediteli popřál na dálku hodně štěstí: „Blahopřeji srdečně novému panu řediteli naší záchranky ke jmenování do funkce a přeji mu hodně sil a entusiasmu k dalšímu úspěšnému rozvoji naší prestižní příspěvkové organizace. Mám radost, že naváže na úspěšné působení svého předchůdce ve funkci a udrží tak kontinuitu a stabilitu v organizaci. Těším se na vzájemnou, jistě velmi prospěšnou, budoucí spolupráci.“

Jmenování ředitele PB

Po předání jmenování nový ředitel Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA představil zástupcům Ústeckého kraje blízký tým spolupracovníků a proběhla krátká diskuse nad současností a budoucností ZZS Ústeckého kraje.

Výstřižek jmenování PB tým