Domů / Nezařazené / Kdo by nechtěl bydlet ve Švýcarsku, že?! Ale uměli by lidé k výhodám, zvyknout si také na tamní systém ZZS?

Kdo by nechtěl bydlet ve Švýcarsku, že?! Ale uměli by lidé k výhodám, zvyknout si také na tamní systém ZZS?

Volať vo Švajčiarsku rýchlu zdravotnú pomoc (Notruf 144) sa oplatí len v prípadoch, keď je paciet ohrozený na živote (infarkt, mozgová príhoda ai.). V prípade, že pacient na živote ohrozený nie je, ale je vážne chorý alebo zranený, dopravu do najbližšej nemocnice si väčšinou zabezpečuje sám. Auto, taxík, dokonca autobus, či MHD použije hlavne z dôvodu, že privolaním záchranárov si do značnej miery zaťažuje rozpočet.

1823127612-emergency-van-zurich-switzerland-march-parked-street-lights-turned-phone-number-89806378-380x254

Výjazd sanitky rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) je napríklad v kantóne St. Gallen spoplatnený paušálne 650 CHF. a za každý najazdený kilometer si ešte priplatíte 7 CHF., a to sa s pacientom ešte ani nepohlo.

Poplatky za výjazd sa v celom Švajčiarsku pohybujú od 500 CHF. do 700 CHF. a jazdné sa ráta buď po kilometroch alebo po minútach. Pri základnom  zdravotnom poistení sa ako pacient na poplatkoch spolupodieľate 50%, ale celkové náklady pre RZP nesmú presiahnuť 5000 CHF. v jednom kalendárnom roku. V prípade, že pacient nie je ohrozený na živote, ale vo vážnom stave, tak RZP ho bude stáť tiež 50%, ale náklady na dopravu za jeden kalendárny rok nesmú presiahnuť 500 CHF. Ak sa dostanú cez túto hranicu, uhradiť musíte plnú sumu. Samozrejme si môžte RZP pripoistiť, a potom vykonávate úhradu iba do zazmluvnenej výšky, prípadne neplatíte nič. Keď sa už rozhodnete vytočiť číslo 144, tak sa skúste o situácii porozprávať s dispečerom, ktorý by mal správne vyhodnotiť, či je nutné poslať RZP. Zo zákona ste síce povinný v nebezpečenstve pomôcť, ale nezabudnite, že pri zlom vyhodnotení situácie, sa môžte dostať do problémov.

1200px-Zepper-BK_117-C2-(EC145)-SchweizerischeRettungsflugwacht

Do problémov sa dostala aj pani, ktorá z reštaurácie volala RZP k pacientke v epileptickom záchvate. Keďže nešlo o stav ohrozujúci život pacienta, faktúra bola síce poslaná pacientovi, ale ten ju odmietol zaplatiť a úhradu musela vykonať volajúca pani.

Sú situácie, keď je terén neprístupný alebo je nemocnica od miesta nehody príliš ďaleko. V takých prípadoch sa môže na záchranu použiť aj helikoptéra, ktorá stojí pacienta 90 CHF. za letovú minútu. Tu takisto platí, že základné zdravotné poistenie vám bude stačiť na 50% krytie nákladov, ale tiež iba do 5000 CHF. za jeden kaledárny rok.

Zdroj: www.komorazachranaru.cz