Podmínky pro přijetí do AKK jsou uveřejněny ve Věstníku MZ ČR č.2/2011 (2.4.1.- vstupní podmínky) a jsou:

 • ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
 • dobrý zdravotní stav
 • držitel řidičského oprávnění skupiny C 1 (minimálně)

Trvání kurzu 600 hodin (minimálně 12 měsíců). Tolerována celková omluvená absence max. 15 %.
Kurz bude organizován jako studium při zaměstnání
Kurz bude probíhat 1x za 14 dní vždy v pátek a sobotu od 8 do 16 hod. převážně ve VVS Chomutov (teorie). Praxe dle možností smluvních pracovišť.

Dále je přijatý uchazeč povinen uhradit na účet akreditovaného subjektu (ZZS ÚK p.o.) částku 40 000 Kč (v den zahájení AKK musí být částka prokazatelně na účtu akreditovaného subjektu).

Bližší informace o přijetí a platební podmínky budou oznámeny v „Rozhodnutí o přijetí“ i včetně formulářů.

Přihláška ke stažení
Pokud upřednostňujete písemnou formu komunikace, vyberte tuto možnost.

ONLINE – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

do Akreditovaného kvalifikačního kurzu „Řidič zdravotnické záchranné služby“ (dále již jen AKK)

  Volná místa v kurzu: 15

  Jméno, příjmení a titul uchazeče:

  Datum narození:

  Místo narození:

  Adresa trvalého bydliště:

  Doručovací adresa (pouze pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště)

  Kontaktní informace
  Telefonní číslo:

  E-mail:

  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poděkování, podnětu či stížnosti