Historicky první zdravotničtí záchranáři kombinované formy studia převzali 19. října bakalářské diplomy a završili tak tříleté náročné studium.

Bakalářský program na FZS UJEP vznikl za velmi úzké spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a navazuje na tradici vzdělávání záchranářů v Ústeckém kraji na Vyšší zdravotnické škole v Ústí nad Labem.

ZZS ÚK se za velmi krátké období vyprofilovala do pozice strategického partnera fakulty. Dokladem toho je, že ZZS ÚK získala statut Odborného pracoviště Fakulty zdravotnických studií UJEP a je tak pedagogickou a výzkumnou základnou nejen Katedry záchranářství, radiologie a biomedicínské techniky, ale celé fakulty. Na vzdělávání budoucích záchranářů se podílí 6 našich kmenových zaměstnanců a mnoho mentorů z řad výjezdových záchranářů.

Našim studentům, pardon, již absolventům gratulujeme a přejeme mnoho profesních úspěchů.