Konference Emery

Poprvé v nové budově Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v nemocničním areálu na Severní Terase uspořádalo Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., ve dnech 29. a 30. března celostátní konferenci „Emergency 2023“. Akce, která se konala již podvanácté, přivedla letos do sálu více než tři stovky účastníků.

Na dvoudenním setkání vystoupili zástupci široké škály zdravotnických oborů, mezi nimi i specialisté z renomovaných pracovišť z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), nemocnic v sousedícím Libereckém kraji či dalších významných mimopražských pracovišť. Své zkušenosti prezentovali tradičně také zástupci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Mezi přednášejícími nechyběli ani odborníci z Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Vězeňské služby České republiky.

Svými příspěvky záchranáři ZZS ÚK prezentovali své zkušenosti z přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji. První den jsme seznámili účastníky konference s výsledky společného výzkumu s Fakultou zdravotnických studií UJEP o vlivu ochranných osobních oděvů na kvalitu kardiopulmonální resuscitace. Velký ohlas zaznamenala velmi zajímavá přednáška s kazuistikami dvou dramatických domácích porodů. Druhý den vtipnou formou viděli a slyšeli statistické údaje o činnosti ZZS ÚK v loňském roce. Zajímavý byl také příspěvek o systému adaptačního procesu pro nelékařské zdravotnické profese v naší organizaci.

Bednarova

MUDr. Jana Bednářová, primářka ústeckého oddělení Emergency byla odborným garantem konference.

Cmorej

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA představil výsledky výzkumu ZZS ÚK s FZS UJEP.

Gába

Gabriela Gaislerevá, DiS. při prezentaci vybraných kazuistik domácích porodů z výjezdů ZZS ÚK.

Vais

Mgr. Bc. Lukáš Vais seznámil účastníky s adaptačním procesem NLZP v naší organizaci.

Výstřižek Prokop

Prokop Voleník při své prezentaci statistických údajů o činnosti záchranářů v loňském roce.

bednarova hrnek

Prim. MUDr. Jana Bednářová si svojí příští kávu určitě vychutná. “I LOVE ZZS ÚK “