received_823570645520517 Vlevo dole vedoucí katedry záchranářství FZS UJEP PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje přivítala v rámci mezinárodního rozvojového projektu E-NUREMS (The use of innovative education tools in the fields of nursing and emergency medical services) studenty zdravotnického záchranářství ze Slovenska a Polska. Projekt je realizován ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou zdravotnických oborů Prešovské Univerzity v Prešově a Vysokou školou strategického plánování v Dąbrowie Górniczej.

received_692002085585792 Tiskový mluvčí Prokop Voleník seznámil studenty s činností ZZSÚK.

Studenti navštívili výjezdovou základnu v Ústí nad Labem, kde byli blíže seznámeni s činností Zdravotnického operačního střediska, vybavením sanitních vozidel a vozidel určených pro řešení hromadného postižení zdraví. Nedílnou součástí návštěvy byla exkurze na Letecké záchranné službě ZZS ÚK. Návštěva měla mezi studenty velmi pozitivní ohlas, přičemž nejvíce ocenili technické a materiální vybavení, kterým ZZS ÚK disponuje. Ivana Argayová, pedagogický pracovník Prešovské univerzity, k návštěvě na naší záchrance uvedla: „Bylo pro nás velmi motivující vidět, jak to v Ústeckém kraji funguje a jak neustále modernizujete svoje pracoviště. Musím uznat, že jsme odcházeli nadšení“.

Součástí projektu je tvorba multimediální výukové učebnice, na jejíž realizaci se podílí zdravotničtí záchranáři ZZS ÚK.