Domů / Nezařazené / Nová výjezdová základna ZZSÚK, p.o. – VZ Roudnice nad Labem

Nová výjezdová základna ZZSÚK, p.o. – VZ Roudnice nad Labem

Tisková zpráva – 17. června 2016

Roudnice nad Labem – Slavnostní uvedení výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. v Roudnici nad Labem

VZ Roudnice nad Labem

Ve spolupráci s Ústeckým krajem dne 17. 6. 2016 slavnostně uvádíme do provozu nové prostory pro výjezdovou základnu ZZS ÚK, p.o. v Roudnici nad Labem. Běžný provoz v novém objektu VZ byl spuštěn již ve čtvrtek 26. 5. 2016. Dosavadní působení výjezdové základny ZZS ÚK, p.o. v Roudnici n. L. bylo v pronajatých prostorech, v ul. Provaznická od r. 11/2006. Pro stavbu nové výjezdové základny bylo rozhodnuto na základě těchto zjištěných nevýhod:

  • prostory primárně neurčené pro provoz VZ ZZS, nedostatečná kapacita
  • nemožnost garážování všech vozidel na VZ
  • konec platnosti nájemní smlouvy 31. 5. 2016, možné prodloužení nájemní smlouvy za podmínky nárůstu ceny nájmu

Stavba byla realizována v období 17. 8. 2015 – 1. 5. 2016, kolaudační souhlas 20. 5. 2016. Investorem je Ústecký kraj, zhotovitelem stavby je North stav a.s., se sídlem v Ústí nad Labem.

Celková cena vč. projektové dokumentace, technického dozoru, koordinátora BOZP atd. je 19 142 934,-Kč (vč. DPH). Stavební práce činí 17 821 834,-Kč (vč. DPH), financováno Ústeckým kraje.

Zajímavost v průběhu realizace stavby nové VZ

V průběhu provádění zemních prací (v období 09 – 10/2015) byly práce přerušeny z důvodu provádění záchranného archeologického výzkumu v prostoru stavby. Příčinou výzkumu byl nález velkého hrobu bylanské kultury starší doby železné ze 7. století př. Kristem. Společnost bylanské kultury byla podle analýzy pohřebních zvyklostí sociálně rozvrstvená a využitím sídlišť (Žatec, Hradec u Kadaně) navazovala na kultury doby bronzové. Příslušníci bylanské kultury nepoužívali hrnčířský kruh, a svou keramiku vytvářeli z tenkých hliněných válečků, jejichž spirálovitým stáčením modelovali nádoby (misky a amforám podobné nádoby). Povrch pokrývali grafitem, kterým nahrazovali glazuru. Ke konci doby halštatské povrch zdobili svislými žlábky, oblouky, trojúhelníky a jinými geometrickými tvary.

Výzkum provádělo Podřipské muzeum Roudnice.

 

Na VZ Roudnice n. L. působí –     1 x RLP – 24 hod.  +  1x RZP – 24 hod.

VZ Roudnice spadá pod oblastní středisko Litoměřice, parametry ostatních VZ pod tímto oblastním střediskem:

VZ Litoměřice                                    1x RLP – 24 hod.  +  1x RZP – 24 hod.

VZ Lovosice                                        1x RLP – 24 hod.  +  1x RZP – 12 hod.

VZ Úštěk                                                                                   1x RZP – 24 hod.

 

Ročně ZZS ÚK, p.o. celkem ročně (2015) přijme, vyhodnotí a vyřeší více než 125 tisíc tísňových volání tj. v průměru cca 14 přijatých tísňových volání za hodinu. Na základě těchto tísňových volání je následně realizováno více než 82 tisíc výjezdů ZZS ročně tj. 226 za den. Počet přijatých tísňových volání i počet realizovaných výjezdů ZZS každý rok narůstá.

Z toho VZ Roudnice n. L. – v r. 2015 realizováno cca 3.024 výjezdů ZZS ročně tj. cca 8 výjezdů za den.

Výjezdová základna Roudnice nad Labem

VZ Roudnice nad Labem 1

VZ Roudnice nad Labem 2

VZ Roudnice nad Labem 3

Fotogalerie ze slavnostního uvedení nové VZ Roudnice nad Labem ZDE