1

Dne 22. 9. 2022 bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Fakulty zdravotnických studií UJEP v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajské zdravotní, a. s. Symbolickým přestřižením pásky v barvě zdravotnické fakulty se uzavřela výstavba posledního z objektů, které byly financovány z prostředků EU a státního rozpočtu ČR v rámci programu OP VVV.

Moderní budova fakulty zhodnocuje nemocniční areál na Bukově nejen svým designem, ale zejména špičkovým vybavením, které je od právě začínajícího akademického roku připraveno pro studenty zdravotnických oborů – konferenční místnosti, simulační centra, auly vybavené 3D projekcí, seminární místnosti s velkoplošnými projekčními panely i virtuální výuková zařízení.

2P5B3820-830x350

Slavnostního přestřižení pásky se ujali:
– rektor doc. Martin Balej
– náměstek MŠMT dr. Václav Velčovský
– hejtman ÚK Ing. Jan Schiller
– děkan FZS doc. Zdeněk Havel
– generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý
– ředitel divize Metrostav, a. s., Ing. Josef Špryňar
– výrobní náměstek OHLA ŽS, a. s., Ing. David Matůšů

2P5B4132-1-1024x683

Děkan FZS UJEP doc. Zdeněk Havel při té příležitosti předal řediteli ZZS ÚK MUDr. Iljovi Deylovi ocenění za výstavbu nové budovy fakulty i za pomoc při desetiletém rozvoji FZS UJEP.

Další informací také na webu Ústeckého kraje: https://www.kr-ustecky.cz/nova-budova-fakulty-zdravotnickych-studii-ujep-je-prikladem-profesionalniho-propojeni-teorie-s-praxi/d-1770376

Zdroj: https://www.ujep.cz/cs/38368/otevreni-nove-budovy-fzs