Domů / Nezařazené / Ověřená spolupráce mezi hasiči a leteckou záchrannou službou Ústí nad Labem

Ověřená spolupráce mezi hasiči a leteckou záchrannou službou Ústí nad Labem

Recept na bezpečnou a rychlou záchranu v Labských pískovcích? Ověřená spolupráce mezi hasiči a leteckou záchrannou službou Ústí nad Labem 

_DSC6038Oblast Labských pískovců a Českosaského Švýcarska je bezesporu jednou z nejkrásnějších přírodních lokalit v České republice. Tradičně vysoká návštěvnost této oblasti díky renesanci turistiky a zvyšující se oblibě outdoorových sportů stále stoupá. Protože nemoc opravdu nechodí po horách, ale po lidech, s vysokou koncentrací návštěvníků národního parku, Pravčické brány, Soutěsek a mnoha dalších míst roste i výskyt náhlých zdravotních příhod a úrazů. U těch závažných je třeba zajistit co možná nejrychlejší první pomoc a odbornou zdravotní péči přímo na místě příhody. Následně je i z mnohdy velmi nepřístupných míst nutné zajistit transport do nemocnice- a to efektivně, bezpečně a rychle.

Krásou Labských pískovců je nespoutaná příroda plná skal, soutěsek, strmých svahů, porostlá převážně borovými lesy. S tím přichází problém v přístupu k nemocnému či zraněnému člověku, kdy není přiblížení se zdravotnických záchranářů běžnou cestou, tedy sanitním vozem, obvykle vůbec možné. Při potřebě řešení těchto situací tak připadá v úvahu pouze přístup pěšky, který ovšem u závažných zdravotních urgencí může znamenat pro osud pacienta zásadní časové prodlení. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje v této lokalitě proto již několik let úspěšně využívá vrtulníku letecké záchranné služby a schopnosti jeho posádky provádět speciální záchranné práce s lanovými technikami – lékař a záchranář se tak dostanou na místo k nemocnému s veškerým potřebným vybavením pomocí slanění z paluby vrtulníku.

JS2_1971K provedení efektivního a bezpečného zásahu vrtulníku a jeho posádky je však naprosto nezbytná dobře fungující spolupráce a součinnost pomocníků na zemi- v této oblasti zajišťovaná nejčastěji rychle dostupnými a vyškolenými příslušníky JSDH Hřensko, případně jejich profesionálními kolegy z HZS Děčín. Ti zajišťují bezpečnost návštěvníků pohybujících se v blízkosti lokality zásahu vrtulníku, díky své dobré znalosti místního terénu účinně pomáhají s dohledáním zraněného či nemocného pacienta, funkčním radiofonním spojením s  posádkou v případě potřeby účelně navigují záchranáře na správné místo zásahu, jsou schopni samostatně poskytnout první pomoc včetně použití AED či asistovat již přítomným profesionálním zdravotníkům při zajišťování nemocného. Pokud je to v dané situaci pro pacienta i zasahující záchranáře nejefektivnější řešení, zajišťují hasiči transport pacienta po zemi, pro který jsou dobře technicky i fyzicky vybaveni.

V problematické a rizikové lokalitě Soutěsek byla dokonce společně vybrána, zabezpečena a označena místa, která jsou i s ohledem na bezpečnostní rizika v dané oblasti vhodná k přístupu z vrtulníku a rovněž použitelná jako místa evakuace. Přestože se vrtulník nedokáže dostat blíže než několik desítek metrů nad dno soutěsky a je nutné použít lanové techniky v přístupu na místo i k transportu již zajištěného pacienta, je nyní záchrana z této oblasti poměrně dobře možná a bezpečná.

Díky navázané a již několik let dobře fungující spolupráci mezi hasiči z Hřenska a záchrankou bylo dosaženo jasných výsledků – záchranné akce jsou koordinovanější, probíhají bezpečněji a účelněji.

Spolupráce a pečlivá snaha dělat věci lépe se rozhodně vyplácí. Všem hřenským pomocníkům z řad JSDH za jejich vytrvalé nadšení a snahu pomáhat moc děkujeme.

Za kolektiv letecké záchranné služby Ústí nad Labem a Kryštofa 15

Jan Bubla, vedoucí letecký záchranář

Fotogalerie ze společného loňského cvičení leteckých záchranářů a hasičů JSDH Hřensko

JS2_1827

20171112A_K-15_Soutěsky_Ks072

JS2_1971

_DSC6038

20171112A_K-15_Soutěsky_Ks074