Poslední novinky

Společnost zachraňuje životy

Výstřižek evropsky den záchrany života 2017

Při vzniku srdeční zástavy je postižený odkázán pouze na pomoc svého okolí. Jeho přežití závisí na připravenosti společnosti zareagovat správným způsobem v úvodních minutách po kolapsu. Čím lépe je lokální komunita připravena na vznik srdeční zástavy, tím lepších výsledků resuscitací je dosahováno! Zapamatujte si číslo 155 pro přivolání zdravotnické záchranné …

Čtěte více »

Cena AZZS ČR za rok 2017

JiříŠittler

Dne 11.října v rámci odborné konference XXIV. Dostálovy dny urgentní medicíny proběhlo slavnostní předávání cen Asociace ZZS ČR. Jedná se o ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce. Cena AZZS ČR je udělována od roku …

Čtěte více »

Kdo by nechtěl bydlet ve Švýcarsku, že?! Ale uměli by lidé k výhodám, zvyknout si také na tamní systém ZZS?

1200px-Zepper-BK_117-C2-(EC145)-SchweizerischeRettungsflugwacht

Volať vo Švajčiarsku rýchlu zdravotnú pomoc (Notruf 144) sa oplatí len v prípadoch, keď je paciet ohrozený na živote (infarkt, mozgová príhoda ai.). V prípade, že pacient na živote ohrozený nie je, ale je vážne chorý alebo zranený, dopravu do najbližšej nemocnice si väčšinou zabezpečuje sám. Auto, taxík, dokonca autobus, či …

Čtěte více »