Domů / Nezařazené / Parta kamarádů prokázala rozhodnost i statečnost. Významně tak přispěli k záchraně staršího muže.

Parta kamarádů prokázala rozhodnost i statečnost. Významně tak přispěli k záchraně staršího muže.

8

V odpoledních hodinách dne 12. ledna 2021 v Ústí nad Labem – Brná, v ulici Jasmínova došlo k pádu seniora, který odklízel sníh na ulici. Jeho pád byl způsoben náhlou zástavou oběhu. Jediná šance u osob postižených náhlou zástavou srdce je okamžitá kardiopulmonální resuscitace. Shodou okolností procházelo touto ulicí několik chlapců.

Petr Bureš, Vít Harvan, oba žáci sedmé třídy ZŠ Palachova a Pavel Hrdý, student 1. ročníku VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem prokázali v tento okamžik nejen významnou rozhodnost, ale též statečnost. Dle vyjádření zdravotnického operačního střediska, kde probíhala s chlapci prostřednictvím tísňové linky 155 tzv. telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, ale i dle vyjádření lékařské posádky prokázali svým konáním a poskytováním laické první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, i přes veškeré nepříznivé podmínky na místě této události (mráz, sníh, krev, vyzvracený žaludeční obsah) velmi vysokou míru profesionality a významně se podíleli na záchraně tohoto muže.

Ačkoliv se často na dnešní mládež pohlíží jako na generaci téměř lhostejnou k jakémukoli dění, jsou tito chlapci důkazem, že tomu tak není. V očích profesionálních záchranářů jsou velkými hrdiny a věříme, že také vzorem svým vrstevníkům a spolužákům.

O této události bylo dnes oficiálně informováno také jejich vedení škol.

Výstřižek PB a VH

Výstřižek PH