Domů / Nezařazené / Petr Bureš v anketě MF Dnes – Jaký byl Váš rok 2016?

Petr Bureš v anketě MF Dnes – Jaký byl Váš rok 2016?

Dobrý, či špatný. Jaký byl váš rok?

Osobnosti z kraje v anketě MF DNES popisují, co zažily v pracovním i osobním životě v roce 2016

Petr Bureš, náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

petr-bures

Když skončí jeden rok a přichází nové období, je to výzva k zásadnějšímu přemýšlení o sobě samých. Zamyšlení se nad tím, jak žijeme, nad smyslem věcí a skutečností, které nás obklopují. A je to i čas, který je pro nás důvodem, abychom se zeptali, jak se nám daří naplňovat naše pozice v zaměstnání, jaké jsme si stanovili cíle a jak dnes vypadá naše osobní bilance. V mém konkrétním případě si položit otázku, jakou cestou jde naše záchranka a jak ovlivňujeme její činnost, její obraz? Osobně jsem měl cíl, abychom společně dále naplňovali mou představu rozvoje a stability ústecké záchranky, abychom byli i nadále profesionální organizací, která si co nejlépe plní své povinnosti, aby záchranka pro obyvatele našeho kraje fungovala tak, jak se od ní očekává. Vyjma základních povinností jsme odcházející rok započali zajištěním zdravotní péče pro velmi vydařenou akci –VII. zimní olympiádu dětí a mládeže, kterou pořádal Ústecký kraj. Úspěšně jsme naplnili koncepci činnosti vzdělávacího centra, se zvýšeným úsilím se úspěšně vyrovnáváme s navyšováním počtu výjezdů a přitom se nám daří zachovávat klesající trend počtu oprávněných stížností, otevřeli jsme nové prostory pro výjezdovou základnu v Roudnici nad Labem, úspěšně pokračujeme v projektu časné defibrilace, zlepšují se pracovní podmínky zaměstnanců technickým vybavením sanitních vozů i výjezdových základen, pracujeme na expanzi spolupráce s německými kolegy. Osobně je pro mne velmi důležité, že jsem obklopen kolektivem spolupracovníků, kteří mne velmi motivují a podílejí se významně na poskytování profesionální péče. A věřím, že tomu tak bude i v roce příštím, a patří jim za to velký dík. Je třeba poděkovat i rodinám zaměstnanců, které v mnoha případech vytvářejí potřebné zázemí pro dobré pracovní výkony. V mém osobním životě tomu tak je a rok 2016 se nestal výjimkou, nevybočil z řady pohodových let. Pro rok 2017 si přeji, abych i na konci tohoto roku mohl konstatovat obdobné, abych úspěšně dokončil studium MBA, a všem popřeji jen jediné, ale o to víc důležité–pevné zdraví.

petr%20bures-mfdnes