piknik nobel 1

Zajímavé kazuistiky ze světa záchranáře byly obsahem popularizační přednášky v rámci Piknik Nobel pořádané Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zajímavými kazuistikami provázel zdravotnický záchranář ZZS ÚK a vysokoškolský pedagog Patrik Christian Cmorej. Návštěvníci se dozvěděli zajímavosti z osudného dne tragické nehody princezny Diany nebo otravy kyanidem po požití potravinového doplňku. Posluchače dále zaujala kazuistika neadekvátních výbojů z implantabilního kardioverter-defibrilátoru či intoxikace ropuchou colorádskou při žabím rituále.

piknik nobel 2

piknik nobel 3

piknik nobel 4

 

Piknik Nobel podruhé v kampusu UJEP

Od 3. srpna do 14. září se v amfiteátru kampusu UJEP můžete každou středu od 18 h setkat s vědci z FŽP a dalších fakult UJEP v rámci cyklu letních přednášek Piknik Nobel. Připravena budou nejrůznější vědecká témata z aktuálního univerzitního výzkumu i občerstvení od Čajovny U vysmátý žáby nebo z naší kavárny Kampuska. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do přilehlé fialové auly.

Více o cyklu přednášek naleznete zde: https://www.fzp.ujep.cz/8844/piknik-nobel-podruhe-v-kampusu-ujep

nebo zde: http://cafenobel.ujep.cz/novinky/piknik-nobel-2022.html