Domů / Nezařazené / Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

EU SN-CZ

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Úspěšné projekty | „Pro nás záchranáře už žádné hranice neexistují“

„Po ukončení realizace přeshraničního projektu jsme se aktivně účastnili krátké prezentace výsledků projektu pro všechny zástupce a účastníky zasedání Monitorovacího výboru ve Freibergu,“ upřesnila Gabriela Jelínková, vedoucí koordinátorka projektů přeshraniční spolupráce ZZS ÚK.

Výstřižek přeshraniční spolupráce

Co se stane, když si český turista v Krušných horách zavolá českou záchrannou službu? Po pár minutách přijíždí záchranka na pomoc, ale vypadá německy. Problém? V žádném případě! Díky projektu Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb probíhá vše hladce, protože „pro záchranáře už žádné hranice neexistují“ (Jan Svoboda).

Velký počet kooperačních partnerů v projektu poukazuje na to, jak je v záchranářství důležité být propojen i se svými zahraničními kolegy. To v sobě zahrnuje též znalosti o profesionálních postupech sousedních kolegů při různých scenáriích a situacích, které projekt poskytnul.

Všichni účastníci projektu si mezi sebou vyměnili své praktické zkušenosti a to jak při seminářích a workshopech, tak při společných cvičeních, která byla zdokumentována v několika videích. Tomu podle slov kooperačních partnerů velmi pomohlo jazykové vzdělávání. Na česko-saské hranici vznikla tak po tříleté spolupráci perfektní součinnost záchranářů:

Naučil jsem se jejich postupy a my už spolu opravdu na té hranici můžeme spolupracovat. Vím, co můžu od německých kolegů čekat, a oni přesně vědí, jak budeme postupovat my. To je perfektní, že tam vznikla taková synergie. Zásahy na hranici jsou teď znatelně rychlejší a vždy je lepší pomáhat kamarádovi než anonymnímu kolegovi.“ (Jan Svoboda)

Navíc během realizace projektu vznikla velmi důležitá přidaná hodnota jménem přátelství:

Pracuji na hranici a koukám se přes potok na své kolegy a už to pro mě nejsou anonymní záchranáři, němečtí záchranáři, jsou to moji přátelé. To je Steffi, to je Helga.“ (Jan Svoboda)

Koordinátorka všech osmi kooperačních partnerů, paní Gabriela Jelínková, řekla, že jediným receptem na dobré partnerství v projektu je štěstí na lidi, které jejich práce baví, kteří dělají nad rámec svých pracovních povinností a chtějí se dál vzdělávat. Tomu přizvukuje členka Monitorovacího výboru:

„Jsem přesvědčena o tom, že jsme podpořili naprosto užitečnou a smysluplnou věc. (…) Velmi silně na mě zapůsobilo, že jsou to opravdu lidé na správném místě, dělající záslužnou práci (…) a musím říci: klobouk dolů! Doufám, že se Vám podaří ve spolupráci pokračovat.“

Před několika lety bylo podepsáno Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Vzhledem k vynikajícím výsledkům tohoto projektu je dle vedoucího odboru Ing. Petra Severy z Krajského úřadu Ústeckého kraje. zřejmé, že spolupráce musí být ještě užší.

Vice o projektu se dozvíte na jeho webových stránkách.

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp