Domů / Nezařazené / Prohlášení o tísňovém volání v podmínkách České republiky

Prohlášení o tísňovém volání v podmínkách České republiky

13_logo-azzscr

Prohlášení o tísňovém volání v podmínkách České republiky

Na základě informativní mediální kampaně na podporu linky 155 dnes došlo v k průlomu v řešené problematice a podepsání prohlášení o tísňovém volání v podmínkách ČR generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Drahoslavem Rybou a MUDr. Markem Slabým, MBA, prezidentem Asociace ZZS ČR.

MV-generální ředitelství HZS ČR za celý Hasičský záchranný sbor ČR a AZZS ČR za Zdravotnické záchranné služby v tomto prohlášení společně prohlašují, že při ochraně života, zdraví osob a majetku, jako dvě základní složky integrovaného záchranného systému, respektují čtyři jednotlivá tísňová volání příslušných základních složek integrovaného záchranného systému a preferují pro občana volání na přímou tísňovou linku základních složek integrovaného záchranného systému.

Na druhou stranu zároveň respektují volbu občana volat na jednotlivé tísňové linky, podle svého uvážení a budou prosazovat profesionální přístup pomoci občanovi na všech tísňových linkách, a to i s vědomím, že nevolá primárně na příslušnou složku pro řešení svého problému.

Dále se zavázali k dlouhodobé a cílevědomé spolupráci při nastavení optimálního přístupu k tísňovým voláním, ze strany občana a docílení efektivního a adekvátního přístupu a spolupráce v rámci složek integrovaného záchranného systému při řešení tísňových volání v České republice.

„Kvalitní služba občanům je společnou prioritou jak nás, tak hasičů. Neustále se snažíme o zlepšování naší spolupráce v nejrůznějších oblastech, protože tísňovým voláním to teprve začíná. Následně se rozbíhá celá škála záchranných činností, kde rychlost poskytnuté pomoci a vzájemná spolupráce je klíčová,“ řekl MUDr.Marek Slabý, MBA.

„Společné prohlášení je gesto, kterým chceme deklarovat, že máme zájem i nadále intenzivně spolupracovat na zlepšení služby našim občanům, kteří se ocitnou v těžké situaci a potřebují rychlou a účinnou pomoc. I přesto, že linka 112 je dlouhodobě hodnocena na mezinárodním poli jako jedna z nejlepších v Evropě, což dokládají také mezinárodní ocenění, která získala, stále je možné hledat cesty ke zlepšení,“ prohlásil genmjr..Drahoslav Ryba.