Domů / Nezařazené / Projekt, který vrací výuku první pomoci do školních osnov

Projekt, který vrací výuku první pomoci do školních osnov

„Hasiči pro školy“ druhý ročník projektu byl slavnostně předán pedagogům

(12. 4. 2019) Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS“) dnes představil na Základní škole Tusarova v Praze druhý ročník projektu „Hasiči pro školy“. Projekt cílí na děti a jejich učitele na druhém stupni základních škol. Jedná se společný projekt HZS Ústeckého a HZS Zlínského kraje, který vzniká od roku 2017 za významné finanční podpory Ústeckého kraje.

Profesionální hasiči neustále zdokonalují svoje taktické postupy, pořizují modernější techniku, věnují nemalé úsilí přípravě dobrovolných hasičů apod. Přesto je u mimořádné události v první chvíli několik minut každý sám, odkázán pouze na sebe a svoje vědomosti a schopnosti. Systematická školní příprava v problematikách Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí chybí. Pro výuku bezpečnostních témat neexistuje samostatný předmět, chybí aprobovaní učitelé a donedávna ani neměli v rukou ucelený materiál, který by jim jasně definoval, s jakými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi mají děti základní školu opouštět. Projekt si klade za cíl stát se účinným didaktickým nástrojem pro pedagogy, který v kombinaci s dalšími projekty přímé i nepřímé podpory výuky od hasičů, vybaví děti základními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro eliminaci rizikového chování a také základními postupy pro zvládání mimořádných událostí.

Základní škola Tusarova v Praze nebyla vybrána pro předání druhého ročníku náhodou. Autoři projektu zde v úplných začátcích mohli zhlédnout využití digitálních učebních materiálů při SMART konferenci. Pedagogický sbor rovněž pomáhal od počátku s tvorbou programu. Slavnostní předání druhého ročníku uvedli oba hlavní autoři, por. Ing. Iva Karafiátová z HZS Ústeckého kraje a por. Ing. Adam Fuksa z HZS Zlínského kraje. Slovo po nich převzal Prokop Voleník, DiS., tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, který vytvořil podklady pro výukovou hodinu o laické resuscitaci. Po představení projektu dále hovořil náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MBA, MAE.  Ústecký kraj reprezentoval zastupitel Ing. Bc. Dominik Hanko. Za praktikující pedagogy hovořila ředitelka hostitelské školy, Mgr. Monika Nezbedová. Poté se několik desítek dalších významných hostů rozešlo do jednotlivých tříd na náslechové hodiny. Zde měli možnost poprvé naživo vidět výstupy projektu při výuce. Po celou dobu jim byl k dispozici kompletní realizační tým celého projektu.

A co je vlastně obsahem dnes předaného materiálu? Jsou to problematiky ochrany obyvatelstva, která je již od přelomu tisíciletí nedílnou součástí HZS. V jednotlivých hodinách je dětem nastíněn historický vývoj humanitárního práva a také jednotlivá opatření ochrany obyvatelstva jako je varování, ukrytí, individuální ochrana. Děti se tak mohou dozvědět něco o historickém vývoji péče o obyvatelstvo, humanitárním právu, varování, evakuaci, improvizované ochraně, nouzovém přežití apod.

Pro děti na prvním stupni byl připraven na tento den projektový den, ve spolupráci s HZS hlavního města Prahy, Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy a Policií České republiky. Pro ty úplně nejmenší navíc dopředu organizátoři vyhlásili výtvarnou soutěž. Autory nejzdařilejších obrázků ocenil dárky a diplomy ředitel pražských hasičů brig. gen. Ing. Roman Hlinovský a kpt. PaedDr.Luďka Palzerová koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS hlavního města Prahy.

Projekt „Hasiči pro školy“ je dostupný z vlastních webových stránek www.hasiciproskoly.cz. Je určený pro všechny školy v ČR, a to zcela ZDARMA bez dalších nákladů na licence či vybavení

Zdroj:

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-pro-skoly-druhy-rocnik-projektu-byl-slavnostne-predan-pedagogum.aspx

https://www.pozary.cz/clanek/209501-druhy-rocnik-projektu-hasici-pro-skoly-byl-slavnostne-predstaven-a-predan-pedagogum/

kp2qr4qtso_1400

7e49362mqe_1400

b0m2ja2oxz_1400

mikxroh8fk_1400

vm3fmcuu2m_1400

zszfjuwmem_1400

ViewImage3
Předání se zúčastnili Ing. Bc. Dominik Hanko a Ing. Marcel Kucr, DiS. z Krajského úřadu Ústeckého kraje.
ViewImage2
Projekt získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a záštitu Ministerstva vnitra České republiky.
ViewImage1
Děti se učili jak správně provádět laickou resuscitaci. Moderně a interaktivně.
ViewImage
Správně prováděnou resuscitaci, především stlačování hrudníku se děti učili na interaktivní figuríně, kterou na tento den zapůjčila ZZS Ústeckého kraje.