Prázdninové měsíce spojené s vysokými teplotami nás lákají k vodě. Víte ale, že utonutí je v České republice druhou nejčastější příčinou úrazové smrti u dětí? Roční počty utonulých v ČR jsou průměrně kolem 180 osob. Věnujte pět minut prevenci a přečtěte si jednoduchý návod, jak poskytnout první pomoc při tonutí dospělých i dětí.

Výstřižek tonutí

Příčiny tonutí

Mezi příčiny tonutí patří: přecenění sil, srážky s lodí, neočekávané vdechnutí vody, potápěčské a vodácké nehody nebo náhlé příhody (epileptický záchvat, infarkt aj.).

Důležitá je prevence, a to zejména hlídání dětí při koupání, ale i zamezení přístupu k zahradním bazénům. Pozor dejte také na požívání alkoholu a skoky do neznámé vody.

TIP: Při poskytování první pomoci tonoucímu si nemusíme lámat hlavu, zda šlo o suché či mokré tonutí nebo řešit sladkou a slanou vodu.

Výstřižek dítě bazen

Jak poskytnout první pomoc při tonutí:

 • Zajistěte bezpečnost a zvažte všechna rizika (hloubka, proud, jez).
  Aktivní tonoucí se snaží udržet nad vodou a v záchvatu paniky může vynaložit takovou sílu, že je schopen vás stáhnout pod hladinu. Dbejte maximální opatrnosti a pokuste se o záchranu ze břehu.
 • Použijte dostupné předměty na laně (např. kruh, plovák, větev, PET lahev).
  Do vody se nikdy nevrhejte zachraňovat bez pomůcek. Záchrana tonoucího je specifická a vyžaduje dovednosti, které ovládají vyškolení plavčíci a vodní záchranáři. Jednejte vždy s rozvahou.
 • Přivolejte pomoc – další svědky události a zkontaktujte tísňovou linku 155. Spolupracujte s dispečerem a zodpovězte všechny otázky např. či tonutí předcházel úraz, kde je zraněný teď.
 • Zapamatujte si místo, kde se tonoucí ztratil pod hladinu (pomocí předmětu/stromu na protějším břehu aj.).
 • Bezvládné tělo je velké břemeno.
  Nepřeceňte své síly a dobře zvažte, zda jste schopni pomocí pomůcek a více zachránců tonoucího vytáhnout z vody.
 • Na břehu otočte postiženého na bok a důkladně vyčistěte dutinu ústní (voda, nečistoty). Nesnažte se „vylévat vodu z plic“ (vstřebá se).
 • Zakloňte hlavu a zkontrolujte dýchání. Nedýchá nebo lapá po dechu?
 • Přesto, že se dnes klade důraz na provádění srdeční masáže, tak u osob po tonutí je vhodné použít i umělé dýchání.tonuti_prvni_pomoc-1135x1536 CPR - BLS AED