Domů / Nezařazené / Quo vadis zdravotnictví 2021- Mezinárodní vědecká konference 21. října 2021 v Ústí nad Labem

Quo vadis zdravotnictví 2021- Mezinárodní vědecká konference 21. října 2021 v Ústí nad Labem

Mezinárodní vědecká konference Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 Quo vadis zdravotnictví se bude konat 21. října 2021 v Ústí nad Labem.

Výstřižek konference UJEP FZS

Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů provozovaných na FZS: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, další specifické disciplíny. Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a studenty nelékařských zdravotnických oborů.

Sekce A

NOVÉ TRENDY V ERGOTERAPII A FYZIOTERAPII

Sekce se zaměřuje především na oblast diagnostiky poruch pohybového aparátu pomocí biomechanických přístrojových metod, fyzioterapeutických a ergoterapeutických vyšetřovacích testů, technik a postupů a na možnosti hodnocení a následné intervence.

Sekce B

NOVÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ

Sekce se zaměřuje na uplatňování nových poznatků a postupů v Ošetřovatelství, na problematiku vzdělávání nelékařských profesí, prostředí klinické praxe, výzkum a praxi založenou na důkazech. Záměrem je deklarovat význam propojení klinické praxe všech oborů s teoretickými poznatky, které jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj Ošetřovatelství.

Sekce C

NOVÉ TRENDY V PORODNÍ ASISTENCI A SPECIFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH

Sekce se zaměřuje na výzkum, etické problémy a kvalitu péče v porodní asistenci, nové poznatky v daném oboru vycházející z klinické praxe Evidence Based Midwifery, rozvoj nových hodnotících technik, přístupů v porodní asistenci. Záměrem je rozvíjet a získávat nové zkušenosti, dovednosti, znalosti v porodní asistenci, což je žádoucí pro další rozvoj profese Porodní asistentky a samotného oboru Porodní asistence. Sekce je zaměřena i na další specifické disciplíny.

Sekce D

NOVÉ TRENDY V ZÁCHRANÁŘSTVÍ

Sekce se zaměřuje na novinky v oblasti technických a netechnických dovedností zdravotnických záchranářů v přednemocniční neodkladné péči, na urgentních příjmech a na odděleních intenzivní péče.

Sekce E

POSTERY

 

Přihláška

Přihlášení, registrace i posílání příspěvků probíhá prostřednictvím webových stránek FZS UJEP, na adrese http://konference.fzs.ujep.cz

Termíny:

  • Zaslání abstraktů do 31.5. 2021
  • Informace o přijetí příspěvku do 15. 6. 2021
  • Zaslání full textů do 30. 6. 2021
  • Registrace autorů příspěvků do 30. 6. 2021
  • Pro pasivní účast do 1. 10 2021

Výstupem konference bude tištěný recenzovaný plnotextový sborník a elektronický sborník abstraktů, s přiděleným ISBN.

Pokyny pro autory jsou na adrese http://konference.fzs.ujep.cz

O přijetí příspěvků rozhoduje Vědecký výbor konference.

Termín konání: 21. října 2021 Registrace 08:00 – 09:00 Odborný program 09:00 – 17:00*

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Není vybírán účastnický poplatek.

Aktivním účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti.

Akce bude registrovaná u profesních organizací.

Výstřižek výbor

 

*Program v sekcích bude upřesněn Vědeckým a Programovým výborem konference podle počtu a druhu příspěvků.

Místo konání: Kampus UJEP, budova MFC, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Výstřižek mapka

Spojení: Trolejbusové linky č. 52, 58, 59 směr Klíše lázně, zastávka Kampus, nebo autobusová linka č. 11 směr Všebořice (Chlumec), zastávka Kampus

Pořádají:

  • Fakulta zdravotnických studií UJEP Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem www.fzs.ujep.cz
  • Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Partizánska 1, 080 01 Prešov http://www.unipo.sk
  • Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice, o.z. Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem www.kzcr.eu

Kontaktní osoba (příspěvky, registrace, ubytování): Mgr. Michaela Reisová tel.: +420 475 284 266 e-mail: michaela.reisova@ujep.cz