339331689_768169154616872_9188240519009839012_n

Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje navštívila Česká televize. V simulačním bytě, který je součástí Vzdělávacího a výcvikového střediska na výjezdové základně ZZS ÚK v Ústí nad Labem natáčeli výzkum o vlivu osobních ochranných pracovních prostředků na kvalitu poskytované resuscitace.

Jedná se o jeden z několika výzkumných projektů, které jsou realizovány na naší záchrance za úzké spolupráce s Fakultou zdravotnických studií a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Reportáž České televize zde: https://fzs.ujep.cz/cs/10380/ct24-reportaz-o-spolupraci-fzs-ujep-a-zzsuk-video

339426163_958603481965776_8196328297459967515_n

339346028_949782666023217_3911329358285921172_n

339915675_1397076424463621_4124017327091509358_n