Nomofobie, tedy strach ze ztráty mobilu či signálu. Netolismus, neboli závislost na vitruálních drogách: počítačových hrách, sociálních sítích, virálních videích. FAD, Facebook Addiction Disorder – závislost na sociální síti Facebook. Syndrom FOMO (Fear of Missing Out) – strach z toho, že něco zmeškáme. Tyto nové diagnózy a potíže řeší ve své vlastní praxi Otakar Fleischmann, psycholog, psychoterapeut, ale také pedagog Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a pracovník zdravotnické záchranné služby. IT technologie jsou podle něj jasným přínosem pro rozvoj společnosti, mají ovšem i různá úskalí.

Celý rozhovor naleznete zde: https://www.universitas.cz/osobnosti/6228-nema-smysl-se-technologiim-vyhybat-a-mit-z-nich-strach