1

Nejen získání teoretických znalostí a vědomostí je zapotřebí pro budoucí zdravotnické profese studentů Fakulty zdravotnických studií UJEP. Simulační centrum této fakulty umožňuje rozvíjení praktických dovedností při záchraně životů. Nejen o simulační medicíně, ale i o vzdělávání budoucích zdravotnických záchranářů hovořil v reportáži České televize vedoucí Katedry Zdravotnického záchranářství a radiologie PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik christian Cmorej, Ph.D., MHA

79b19c73-c2db-42ca-bcae-a74ac10c3f5e

Reportáž ze simulačního centra začíná ve 20minutě 50 vteřině:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/223411058270315/

7b6677c5-f534-4a80-8c67-151b3258251f

Doktor P. Ch. Cmorej v rozhovoru s redaktorem České televize Ivo Bránišem.

74b360cf-2a43-45f7-b7cc-c6cab81424a7

Simulační medicína umožňuje studentům praktický nácvik řešení různých akutních stavů.

f5ab7832-9aa5-4c3e-8b90-edaefa0c1400

Před vstupem do simulačního centra FZS UJEP.

5b9c33f3-b5c4-4503-96f1-0ddfded4fe33

Redaktor Ivo Brániš si také vyzkoušel váhu zásahového záchranářského batohu.