Domů / Nezařazené / Společnost zachraňuje životy

Společnost zachraňuje životy

Výstřižek evropsky den záchrany života 2017

Při vzniku srdeční zástavy je postižený odkázán pouze na pomoc svého okolí. Jeho přežití závisí na připravenosti společnosti zareagovat správným způsobem v úvodních minutách po kolapsu. Čím lépe je lokální komunita připravena na vznik srdeční zástavy, tím lepších výsledků resuscitací je dosahováno!

  1. Zapamatujte si číslo 155 pro přivolání zdravotnické záchranné služby, naučte se aktivovat funkci hlasitého odposlechu na vašem mobilním telefonu (operátoři linky 155 s vámi mohou nepřetržitě komunikovat, zatímco vy si uvolníte obě ruce pro poskytnutí první pomoci). Stáhněte si APLIKACI ZÁCHRANKA pro přivolání pomoci z přírody nebo neznámého místa (aplikace kromě klasického hovoru na linku 155 odesílá automaticky souřadnice s vaší přesnou polohou). Poučte o těchto nezbytnostech všechny vaše známé a příbuzné, naučte používat aplikaci vaše děti!
  2. Absolvujte kurz resuscitace nebo se zapojte do programu poskytnutí první pomoci na vyžádání (pokud je vaší zdravotnickou záchrannou službou nabízen).
  3. Dotazujte se na dostupnost automatizovaného externího defibrilátoru (AED) ve vašem obchodním centru, posilovně, plaveckém bazénu, na pracovišti nebo u městské policie. Pokud není AED dostupné, zeptejte se proč?

Výstřižek zachrante zivoz

Zdroj: www.resuscitace.cz