Domů / Nezařazené / Spolupráce ZZS ÚK s Fakultou zdravotnických studií UJEP

Spolupráce ZZS ÚK s Fakultou zdravotnických studií UJEP

20210624_110047

Úzkou spolupráci mezi Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje  a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dokládá společná příprava výuky pro následující akademický rok.  Na  poradě Katedry záchranářství a radiologie FZS UJEP, která se uskutečnila dne 24. června 2021 v prostorách ZZS ÚK byly řešeny otázky personálního a technického zajištění výuky studentů Zdravotnického záchranářství.

Závěr akademického roku byl také důvodem pro zhodnocení průběhu studia prvního ročníku kombinované formy studijního programu Zdravotnické záchranářství, které bylo výrazně ovlivněno probíhající pandemií. Milá zpráva, která zazněla na poradě katedry, se týkala velkého zájmu uchazečů o studium Zdravotnického záchranářství. Do prezenční a kombinované formy studia Zdravotnického záchranářství se přihlásilo 184 uchazečů.