Domů / Nezařazené / Tisková zpráva – Zásah Výří skály dne 8. května 2017

Tisková zpráva – Zásah Výří skály dne 8. května 2017

Tisková zpráva 

V pondělí 8.5. 2017 došlo v Průčelské rokli v oblasti Výřích skal na Ústecku k pádu 2 horolezců. Jeden z nich utrpěl při pádu zranění neslučitelná se životem, druhý byl po složité záchranné akci za účasti záchranářů Letecké záchranné služby Ústí nad Labem, pozemních složek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje s těžkými zraněními dopraven do ústeckého traumacentra. Celá akce byla výrazně komplikovaná nepřístupným terénem a v jejím průběhu se zúročil mnoho let budovaný systém připravenosti ústeckých leteckých záchranářů k zásahům v nepřístupném terénu, jehož nedílnou součástí je i spolupráce s leteckými záchranáři ostatních součinnostních složek IZS, v tomto případě pak HZS ÚK.

Po složitém dohledání obou zraněných horolezců slanil k lezci visícímu ve stěně masivu zdravotnický záchranář přímo z vrtulníku. Na místě však zjistil, že mu již nemůže pomoci, protože jeho poranění byla neslučitelná se životem. Druhého horolezce, který ležel s vážným zraněním po pádu ve strmém zalesněném svahu pod skálou, souběžně ošetřila a zajistila pozemní lékařská posádka ve spolupráci se záchranáři lezeckého družstva HZS ÚL. „Transport pacienta z místa události pozemní cestou by byl vzhledem k jeho vážnému stavu a extrémně nepřístupnému terénu (příkrá kamenná suťoviště, kopcovitý zalesněný terén, velká vzdálenost i jen k turistické stezce) obrovským rizikem, proto jsme se na místě rozhodli o jeho evakuaci podvěsem pod vrtulníkem.“ říká vedoucí lékařka ústeckého oblastního střediska zdravotnické záchranné služby Eva Smržová, která na místě zasahovala „po zemi“ se svou posádkou RLP. „Tuto nejrychlejší a pro pacienta v dané situaci jednoznačně nejlepší cestu jsme mohli využít i proto, že jedním ze zasahujících hasičů na místě byl letecký záchranář HZS ÚK, tedy dlouholetý člen našeho týmu specializovaného na řešení zásahů v nepřístupném terénu.“ Po zajištění pozemním týmem byl pacient evakuován v podvěsu pod vrtulníkem LZS právě v doprovodu leteckého záchranáře HZS ÚK.

Jen od začátku roku 2017 se jedná již o sedmý případ zásahu u zraněného či vážně nemocného pacienta v nepřístupném terénu, kdy záchranáři LZS Ústí nad Labem využili přístup k pacientovi slaněním a/nebo jeho následnou evakuaci podvěsem pod vrtulníkem.

„Všechny tyto konkrétní případy jednoznačně dokazují, že naše mnohaleté úsilí při budování systému připravenosti k zásahům v nepřístupném terénu mělo smysl, funguje to opravdu velmi dobře. Považujeme to i za praktickou ukázku toho, jak má účelně fungovat integrovaný záchranný systém a spolupráce mezi jeho jednotlivými složkami. Tímto děkujeme za dlouhodobou podporu při budování a udržování tohoto systému vedení naší ZZS, krajské policie, HZS ÚK i Horské služby, a samozřejmě i firmě DSA, bez jejíž spolupráce by provádění těchto zásahů nebylo možné.“ říká Smržová