Domů / Nezařazené / Tiskové prohlášení AZZS ČR a SUMMK 13.9.2016

Tiskové prohlášení AZZS ČR a SUMMK 13.9.2016

logo%20azzs%20cr    logo_ummk

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 13.9.2016

Dne 7. 9. 2016 v pozdních večerních hodinách došlo během zásahu vrtulníku letecké záchranné služby Krištof 03, provozované slovenskou společností Air-Transport Europe (ATE) k tragické nehodě s úmrtím všech členů posádky i převáženého pacienta.

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SUMMK ČLS JEP), stejně jako Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky (AZZS ČR) vyjádřili písemně upřímnou soustrast společnosti ATE, rodinám a všem blízkým pacienta i záchranářů v posádce, kteří zaplatili při záchranně lidského života nejvyšší daň.

Tato nehoda není bohužel prvou havárií se smrtelnými následky ve spojitosti s provozem letecké záchranné služby společností ATE. Loni (18. července 2015) se odehrála tragická nehoda záchranného vrtulníku Agusta 109K2 s úmrtím čtyř záchranářů; šlo shodou okolností o vrtulník nasazený na stejném stanovišti v Popradu. V posledních deseti letech se tak jedná již o třetí fatální havárii záchranářského vrtulníku provozovaného společností ATE, při kterých zahynulo celkem 11 osob.

Ve stejný den, kdy se veřejnost dozvěděla o fatální nehodě slovenského vrtulníku, tedy 8.9.2016, byly v médiích (ČT 1) neoficiálně zveřejněny výsledky výběrového řízení na provozovatele letecké záchranné služby na šesti stanovištích v České republice.

Dle informací, které máme k dispozici, nabídla společnost ATE do výběrového řízení na některých stanovištích vrtulníky Agusta 109K2, což je překvapující, neboť tyto stroje nedisponují platnou plnou certifikací 1. třídy výkonnosti v kategorii A, což je v rozporu se zveřejněnými zadávacími podmínkami tendru.

Nemáme v tuto chvíli žádné další oficiální informace o tom, jaké stroje, piloty, uspořádání zdravotnické zástavby a další konkrétní nabídky uvedli uchazeči výběrového řízení.

Profesionální technické vybavení, dokonalá odborná erudice pilotů a bezchybná souhra všech členů letové posádky jsou klíčovými bezpečnostními i kvalitativními parametry provozu LZS, což poslední velmi smutná událost bohužel v plné síle ukazuje. V pátek jsme se proto obrátili na Ministerstvo zdravotnictví České republiky s dopisem, v němž z výše uvedených důvodů žádáme o odložení definitivního vyhodnocení tendru na provozovatele letecké záchranné služby v České republice až do úplného vyšetření poslední nehody společnosti ATE a donového komplexního zhodnocení možných bezpečnostních rizik, spojených se všemi uchazeči tendru.

Naši žádost, adresovanou ministerstvu jakožto zadavateli výběrového řízení a toto tiskové prohlášení, kterým se obracíme na veřejnost, vydáváme ve snaze o zajištění bezpečnosti a kvality provozu letecké záchranné služby v České republice i po 1. 1. 2017. Zachraňovat životy můžeme jen tehdy, pokud nejsou ohroženy životy posádek a životy našich pacientů.

 

Členové výboru SUMMK ČLS JEP

Asociace zdravotnických záchranných služeb České republikyhejtman-oldrich-bubenicek