Domů / Volná místa

Volná místa

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Ústeckého kraje:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Předpokládaný termín nástupu: k 1. 1. 2023, případně dle dohody (platová třída 13)

AKTUALIZACE

Požadavky na uchazeče:

 • ukončené VŠ vzdělání (v oblasti ekonomie, práva nebo zdravotnictví a zdravotní péče výhodou),
 • zkušenost s vedením a motivací pracovníků, komunikativnost, praxe ve zdravotnické oblasti ve vedoucí funkci minimálně 3 roky v posledních 5 letech podmínkou,
 • organizační a řídící předpoklady,
 • znalost souvisejících obecně závazných právních předpisů (zejména zák. č. 372/2011 Sb., zák. č. 374/2011 Sb., zák. č. 48/1997 Sb., zák. č. 250/2000 Sb., zák. č. 129/2000 Sb.),
 • znalost právní formy, principů řízení a financování příspěvkové organizace,
 • znalost financování zdravotních služeb,
 • výborné komunikační, řídící a organizační schopnosti,
 • vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu,
 • morální a občanská bezúhonnost.

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a e- mailový kontakt; datum a podpis uchazeče,
 • strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi,
 • doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace,
 • lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení podle zákona číslo 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy přihlášky se uchazečům automaticky nevrací. Je možné si je osobně vyzvednout, nebo o navrácení písemně požádat do 30 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyžádané přílohy přihlášky budou po uvedené lhůtě skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce označené:

„VŘ – ZZSÚK – neotevírat“

do podatelny KÚÚK, nebo zašlete poštou na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, nebo zašlete elektronicky (výpis z evidence Rejstříku trestů a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání musí být autorizovaně konvertovány) do datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje (ID datové schránky: t9zbsva), a to nejpozději do 24. 10. 2022 do 15:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena).

Kontaktní osoba pro případné další informace: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví, tel. 475657435, e-mail: severa.p@kr-ustecky.cz.

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, IČO: 70892156) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Vyvěšeno od 27. 09. 2022 do 24. 10. 2022

 

VEDOUCÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA ZDRAVOTNICKÉHO OPERAČNÍHO STŘEDISKA

ZZS ÚK, p.o. – ZZS ÚK, Ústí nad Labem přijme vedoucího lékaře ZOS, nástup možný ihned.

Požadované kvalifikační předpoklady:

Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře ze základního oboru. Specializovaná způsobilost v oboru Urgentní medicína výhodou. Trestní bezúhonnost.

Platové podmínky: 14.plat. stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme: Zajímavou práci na novém špičkovém pracovišti, náborový příspěvek 200.000,- Kč a plat od 60.000,- Kč. Zaměstnanecké výhody: dodatková dovolená, stravenky.

Žádosti s životopisem můžete zasílat na e-mailovou adresu: volnamista@zzsuk.cz, telefonický kontakt 475 234 131.

 

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

ZZS ÚK, p.o. – přijme lékaře, nástup možný ihned.

Nabídka platí pro základny v celém Ústeckém kraji.

Požadované kvalifikační předpoklady:

Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře ze základního oboru. Specializovaná způsobilost v oboru Urgentní medicína výhodou. Trestní bezúhonnost.

Platové podmínky: 14.plat. stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme: Náborový příspěvek 200.000,- Kč a plat od 55 000,- Kč. Zaměstnanecké výhody: dodatková dovolená, stravenky.

Žádosti s životopisem můžete zasílat na e-mailovou adresu: ullmannova.miluse@zzsuk.cz, nebo telefonicky na číslo 475 234 131.

 

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ/ZÁCHRANÁŘKA

ZZS ÚK, p.o.- přijme do pracovního poměru zdravotnické záchranáře/záchranářky, nepřetržitý provoz, nástup možný ihned.

Nabídka platí pro výjezdovou základnu Ústí nad Labem.

Požadované kvalifikační předpoklady:

Odborná způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, trestní bezúhonnost.

Požadované vzdělání: vyšší odborné / bakalářské

Platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme: hrubý měsíční plat od 35 000,- Kč

Zaměstnanecké výhody: Možnost osobního ohodnocení, příspěvek na penzijní či životní pojištění, stravenky.

 Žádosti s životopisem můžete zasílat na e-mailovou adresu: ullmannova.miluse@zzsuk.cz, nebo telefonicky na číslo 475 234 131.