Výstřižek

Ostrava hostila ve dnech 25. až 27. října XXVIII. kongres Dostálovy dny urgentní medicíny. Tradičně je aktivní účast na tomto odborném sympoziu obohacena o příspěvky lékařů a zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Letos tomu nebylo jinak. PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA přednesl na kongresu závěry randomizované prospektivní crossover studie zaměřené na kvalitu resuscitace v souvislosti s používáním osobních ochranných pracovních prostředků, která byla realizována na Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje za úzké spolupráce s Fakultou zdravotnických studii UJEP.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje a její zaměstnanci se nejen podílí na vzdělávání budoucích záchranářů, ale také na výzkumných projektech zaměřených na přednemocniční neodkladnou péči.

dostalky

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA seznámil účastníky kongresu s výsledky výzkumu.