Domů / Vzdělávací a výcvikové centrum

Vzdělávací a výcvikové centrum

Hlavním úkolem vzdělávacího a výcvikové centra ZZS ÚK je zajištění systematického prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností u všech zdravotnických pracovníků napříč celou organizací. Konkrétní témata jednotlivých vzdělávacích bloků zahrnují zejména ty nejurgentnější stavy a situace, s jejichž řešením se v profesním životě setkáváme, a jejich výběr je výrazně ovlivňován i zpětnou vazbou z reálných výjezdů. Vzdělávání nám tak umožňuje nepřímo ovlivňovat a řídit kvalitu poskytované péče. Kromě znalostí odborných je v našem oboru podstatným předpokladem úspěchu i dobře fungující týmová spolupráce, proto se většiny školení účastní dohromady lékaři, záchranáři i řidiči, společně se učí i trénují a při konkrétních nácvicích spolupracují. Výuka tzv. netechnických dovedností(vedení týmu a týmová spolupráce) je tedy dalším důležitým úkolem vzdělávacího centra. Soustředíme se i na zlepšování spolupráce s jednotlivými složkami IZS, ve zdravotnické problematice pravidelně školíme kolegy z PČR, HZS a městské policie, kteří jsou hlavním výkonným článkem v našem projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“.

Autor: Lukáš Vais, DiS. – vedoucí vzdělávacího a výcvikového centra ZZS ÚK, p.o.