VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO

Hlavním úkolem vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ÚK je zajištění systematického prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností u všech zdravotnických pracovníků napříč celou organizací.

Konkrétní témata jednotlivých vzdělávacích bloků zahrnují zejména ty nejurgentnější stavy a situace,
s jejichž řešením se v profesním životě setkáváme a jejich výběr je výrazně ovlivňován i zpětnou vazbou
z reálných výjezdů.

Vzdělávání nám tak umožňuje nepřímo ovlivňovat a řídit kvalitu poskytované péče. Kromě odborných znalostí je v našem oboru podstatným předpokladem úspěchu i dobře fungující týmová spolupráce, proto se školení účastní lékaři, záchranáři i řidiči. Společně se učí i trénují a při konkrétních nácvicích spolupracují. Výuka tzv. netechnických dovedností (vedení týmu a týmová spolupráce) je tedy dalším důležitým úkolem vzdělávacího a výcvikového střediska.

V rámci interního vzdělávání svých zaměstnanců využíváme nejmodernější dostupné technologie. Zdravotnická školení se již neobejdou bez využití sofistikovaných simulátorů a v rámci příprav na řešení mimořádné události s hromadným postižením zdraví využíváme SW XVR včetně 3D prostředí.

Soustředíme se i na zlepšování spolupráce s jednotlivými složkami IZS. Ve zdravotnické problematice pravidelně školíme kolegy z Policie ČR Ústeckého kraje, HZS Ústeckého kraje a městské policie, kteří jsou hlavním výkonným článkem v našem projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“.

Autor: Mgr. Bc. Lukáš Vais – vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ÚK, p. o.