Domů / Nezařazené / Záchranář ZZSUK získal cenu Rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Záchranář ZZSUK získal cenu Rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Patrik Christian Cmorej

Rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., ocenil našeho záchranáře Patrika Christiana Cmoreje za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd. Cenu rektora získal Patrik Cmorej za rozsáhlou tvůrčí činnost v roce 2020. V uvedeném roce publikoval jako autor či spoluautor celkem 22 odborných článků a 4 monografie. Za zmínku stojí 6 zahraničních impaktovaných článků, které byly publikovány v prestižních odborných časopisech zaměřených na přednemocniční neodkladnou péči a urgentní medicínu.