Náročnou práci záchranářů ocenil hejtman Ústeckého kraje v rámci Slavnostního udílení Záslužných medailí Ústeckého kraje a Medailí hejtmana Ústeckého kraje.

Záslužná medaile Ústeckého kraje je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Uděluje se především členům a kolektivům složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří se příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností či účinnou spoluprací výrazně zasloužili o rozvoj Integrovaného záchranného systému, nebo se svým mimořádným výkonem významně zasloužili o zvládnutí zásahu či mimořádné události, případně úspěšně reprezentovali na republikové či mezinárodní úrovni.

Záslužnou medaili Ústeckého kraje převzali:

Bc. Martin Štiber – VZ Litvínov

Bc. Jaroslav Mendl – LZS Ústí nad Labem/VZ Ústí nad Labem

Milan Bubela – VZ Kadaň

Pavel Radoměřský – VZ Děčín

Medaile hejtmana je oceněním, kterým hejtman vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na různé oblasti lidského života. Uděluje se zejména těm, kteří svojí prací významně přispěli k rozvoji nebo propagaci kraje, řešení mimořádných situací, úspěšné reprezentaci kraje atd. Medaile hejtmana může být také udělena jako projev úcty, jako pamětní medaile, medaile za odvahu, hrdinství, za zásluhy nebo za další významnou činnost.

Medaili hejtmana Ústeckého kraje převzali:

MUDr. Eva Poláčková – VZ Chomutov

MUDr. Pavel Podrapský – VZ Lovosice

MUDr. Jan Bilík – LZS Ústí nad Labem/VZ Ústí nad Labem

Všem oceněným blahopřejeme.

V závěru slavnostního ceremoniálu starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Henc předal hejtmanovi Schillerovi i všem přítomným zástupcům krajského vedení složek IZS pamětní medaile u příležitosti 160. výročí založení prvního dobrovolného hasičského sboru v Česku.