Domů / Nezařazené / Zahájen další přeshraniční projekt spolupráce zdravotnických záchranářů

Zahájen další přeshraniční projekt spolupráce zdravotnických záchranářů

V úterý 29. listopadu se v Drážďanech uskutečnila zahajovací konference k mezinárodnímu projektu s názvem Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb. Společně s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Iljou Deylem a generálním konzulem ČR V Drážďanech Jiřím Kudělou se konference aktivně zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Projekt svým způsobem navazuje na vloni podepsanou smlouvu zdravotnických záchranářů z české i německé části Krušných hor, která jim umožňuje zasahovat na obou stranách hranic. Vítám, že tento projekt přispěje k dalšímu zefektivnění a zlepšení při praktickém naplňování této dohody,“ řekl na zahajovací konferenci hejtman Oldřich Bubeníček.

Cílem projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ je zlepšení spolupráce zdravotnických záchranných služeb (ZZS) v ČR a v Sasku za účelem zajištění vyšší kvality a efektivity poskytování veřejných zdravotnických služeb v blízkosti hranic.

Projekt probíhá od 1. 10. 2016 do 31. 9. 2019 a je na něj vyčleněno 2,26 milionů EUR, z čehož 1,92 milionů EUR je hrazeno z prostředků Evropské unie.

V rámci projektu je plánováno více než 150 aktivit pro 2000 účastníků z řad politiků a správy z oblasti, pracovníků ZZS, studentů oboru záchranářství, pedagogů a odborné veřejnosti. Aktivity probíhají formou workshopů, konferencí, studijních cest, praxí, výměnných praxí, jazykových kurzů atd. Konference v Drážďanech byla první zahajovací konferencí v rámci tohoto projektu.

Zástupci partnerů projektu zde svými prezentacemi představili svou činnost a shrnuli cíle projektu. Vystupovali zde zástupci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, VOŠ a SŠ zdravotnické v Ústí nad Labem, okresních svazů Německého červeného kříže, Saské vzdělávací instituce saského hospodářství, Technické univerzity Drážďany a Zemské záchranářské školy v Sasku.

Na konferenci vystoupili mimo zástupců partnerů projektu také hejtman Ústeckého kraje, Oldřich Bubeníček a Jiří Kuděla, generální konzul ČR v Drážďanech.

1web_img_2616

2web_img_2623

3web_img_2627

4web_img_2632

5web_img_2640