vlajka-ukrajina
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje vyjadřuje podporu a solidaritu Ukrajině, jejím obyvatelům a rodinám, které prožívají tuto těžkou chvíli.
The Medical Rescue Service of the Ústí Region expresses support and solidarity with Ukraine, its inhabitants and families who are going through this difficult period.