Na pokračování úzké spolupráce mezi Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se na společném setkání dohodli ředitel ZZS ÚK Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA a děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje je již od roku 2019 klíčovým partnerem fakulty ve vzdělávání studentů studijního programu Zdravotnické záchranářství.

324673675_722427169188014_1155110658272977623_n

Ředitel ZZS ÚK Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA a děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.